Projekty fotowoltaiczne w Polsce. Raport.

7 września 2018
Projekty fotowoltaiczne w Polsce. Raport.

Instytut Energetyki Odnawialnej na podstawie danych udostępnionych przez Operatorów Sieci Dystrybucyjnych (OSD) oraz informacji publicznej, przygotował raport  pokazujący najbardziej aktualny obraz potencjału inwestycyjnego technologii fotowoltaicznej w Polsce. Raport powstał na podstawie bazy danych Instytutu Energetyki Odnawialnej: „Projekty Fotowoltaiczne w Polsce ’2018”, która pozwala na wszechstronną analizę szybkorosnącego segmentu rynku OZE. 

Polski rynek fotowoltaiki bardzo szybko się rozwija i jest jednym z najbardziej perspektywicznych rynków OZE w Polsce. Coraz większy wpływ na przyśpieszenie tempa rozwoju całej branży mają aukcje OZE wprowadzone ustawą o OZE. Dotychczas odbyły się dopiero dwie aukcje na energię z OZE. Pierwsza pod koniec grudnia 2016 r., druga w czerwcu 2017 r. Łącznie w pierwszej aukcji, dla nowych instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy poniżej 1 MW, wygrały 84 oferty, w drugiej aukcji 352 (ponad 4 razy więcej). W efekcie aukcji pilotażowych do 2020 roku realnie powinno powstać ok. 360 MW nowych mocy, jednak istnieje ryzyko, że nie wszystkie zostaną zrealizowane. Do tej pory (do końca czerwca br.) wytwarzać energię zaczęło ok. 55 sztuk instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 40 MW. Łączna moc zainstalowana w systemach PV na koniec 2017 r. uwzględniająca zarówno instalacje PV realizowane w systemie świadectw pochodzenia, już zrealizowane w systemie aukcyjnym (do końca 2017 roku) farmy fotowoltaiczne oraz mikroinstalacje (instalacje prosumenckie) zbudowane w latach 2013-2017 wynosi ok. 280 MW.

Uwzględniając kolejne elektrownie fotowoltaiczne zrealizowane w systemie aukcyjnym do końca czerwca 2018 roku – łączna moc zainstalowana w PV wynosi ok. 300 MW, co daje 3,4 % udział fotowoltaiki w polskim „miksie” OZE*.

Dzięki systemowi aukcyjnemu w latach 2018/2019 fotowoltaika może wyjść z niszy, i już do końca 2020 roku może stać się jedną z wiodących technologii OZE pod względem mocy zainstalowanej, a system aukcyjny zmieni diametralnie dzisiejszy obraz branży fotowoltaicznej oraz może przybliżyć Polskę do realizacji w 2020 roku zobowiązań międzynarodowych w zakresie energii w OZE.

Maksymalna wartość energii OZE (wprowadzana do sieci w okresie kolejnych 15 lat) jaką państwo planuje kupić w tegorocznych aukcjach OZE sięga 69 mld zł. Skala inwestycji w same tylko elektrownie fotowoltaiczne w 2019 roku może przekroczyć 3 mld zł.

Realizacje tych zamierzeń ma realne oparcie w projektach inwestycyjnych już przygotowanych i przygotowywanych przez deweloperów.

Raport powstał na podstawie bazy danych Instytutu Energetyki Odnawialnej: „Projekty  fotowoltaiczne w Polsce ’2018”, która dostępna jest w sklepie IEO www.sklepieo.pl

* Instytut Energetyki Odnawialnej: Rynek Fotowoltaiki w Polsce’ 2018″. Warszawa, czerwiec 2018 r. http://ieo.pl/pl/projekty/raport-rynek-fotowoltaiki-w-polsce-2018

 

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) założony został w 2001r. jako niezależna grupa badawcza/think-tank. Jest pierwszym prywatnym instytutem naukowym w Polsce posiadającym głęboką znajomość całokształtu zagadnień z zakresu energetyki odnawialnej poczynając od polityki energetycznej i prawa, prognoz cen i taryf energii elektrycznej,  analiz ekonomicznych i finansowych, a kończąc na kwestiach technicznych i projektowych.

IEO ma bardzo duże doświadczenie w uczestniczeniu w charakterze doradcy biznesowego (due-diligence, założenia i koncepcje rozwiązań technicznych, programy funkcjonalnoużytkowe, studia wykonalności, biznesplany, SIWZ, nadzór autorski i budowlany) w procesach inwestycyjnych z obszaru energetyki odnawialnej realizowanych przez firmy i samorządy oraz w projektach badawczych i demonstracyjnych realizowanych w programach badawczych UE.

IEO od 2009 roku prowadzi studia podyplomowe „Inwestycje w odnawialne źródła energii” oraz szkolenia i konferencje z zakresu technologii, rynku, ekonomiki i prawa OZE dla krajowych przedsiębiorstw energetycznych (np. PGE, PKP Energetyka), komunalnych, finansowych (Alior Bank, BGŻ, ZBP) oraz zagranicznych (izby gospodarcze w Niemczech, we Francji oraz firmy energetyczne).

IEO zrealizował kilkadziesiąt ekspertyz dla instytucji rządowych, publicznych, Komisji Europejskiej oraz dla klientów biznesowych oraz dziesiątki międzynarodowych i krajowych programów badawczych. Od sześciu lat IEO wydaje coroczny raport „Rynek fotowoltaiki w Polsce”.