Projekty PV gotowe do aukcji

20 listopada 2019
Projekty PV gotowe do aukcji

Najbliższa aukcja OZE dla projektów fotowoltaicznych (PV) i wiatrowych powyżej 1 MW odbędzie się już 5 grudnia 2019 roku, a aukcja dla projektów poniżej 1 MW zaplanowana jest na 10 grudnia 2019. W tym kontekście warto przyjrzeć się zarówno rozwijanym projektom fotowoltaicznym (konkurującym między sobą i z projektami wiatrowymi) oraz stojącym za nimi inwestorom i ich szansom na zwycięstwo.

Aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, których oferty łącznie nie przekroczyły 100% ilości (lub wartości) energii OZE określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80% ilości energii objętej wszystkimi ofertami. Idealnym rozwiązaniem z punktu widzenia wszystkich biorących udział w aukcji byłoby łączne zaoferowanie ilości energii nieznacznie tylko przekraczającej całość zamówionego wolumenu (np. 100,1%), gdyż wtedy najmniejsza liczba ofert (niezależnie od oferowanej ceny energii) nie uzyskałaby finansowania. W przypadku zapełnienia ofertami nieznacznie poniżej 100% zamówienia, niemal 20% najdroższych oferty zostanie odrzuconych. Odsetek odrzucanych ofert w przypadku przekroczenia zamówienia jest proporcjonalny do poziomu przekroczenia. Wiele wskazuje na to, że deweloperzy z projektami wiatrowymi i słonecznymi gotowymi do aukcji do początku grudnia wcelują niemalże idealnie w zapotrzebowanie (lub tegoroczna aukcja została dobrze zaplanowana), ale nawet nieznaczne wahnięcie w dół z liczbą ofert może skutkować odrzuceniem (zmarnowaniem) 20% ofert (byłaby to strata inwestorów i problem dla rządu, który w mniejszym niż możliwym zakresie nadrobi zapóźnienia w wykorzystaniu zielonej energii przed końcem 2022 roku- rok rozliczeniowy w realizacji nowych zobowiązań.)

Obecnie przez deweloperów rozwijanych jest około 2400 projektów PV o różnych mocach -poniżej i powyżej 1 MW. Projekty te są na różnych etapach zaawansowania. Aby wziąć udział w aukcji inwestorzy muszą posiadać warunki przyłączenia i pozwolenie budowlane. Na koniec października (niewiele ponad miesiąc przed aukcją) ok. 2300 projektów posiadało już warunki przyłączenia, których potencjał wytwórczy znacząco przekracza możliwe do sprzedaży w tegorocznych aukcjach wolumeny energii. O tym jaka będzie konkurencja w aukcji decydować będą zatem pozwolenia budowlane, które deweloperzy uzyskają wolniej (później) niż warunki przyłączenia. Dlatego Instytut Energetyki Odnawialnej w bazie danych „Projekty Fotowoltaiczne w Polsce, listopad 2019” przygotował najbardziej aktualny zbiór danych o obecnie rozwijanych projektach PV, w którym można znaleźć informacje o wydanych pozwoleniach budowalnych oraz inwestorach. Te dane pomogą w rozpoznaniu aktualnej sytuacji i obraniu właściwej strategii aukcyjnej w nadchodzącej aukcji.

Baza danych „Projekty Fotowoltaiczne w Polsce, listopad 2019” – najnowsza aktualizacja dostępna w sklepie IEO

 Fot. Tauron