Przełom w dziedzinie wafli krzemowych

26 kwietnia 2024
Przełom w dziedzinie wafli krzemowych

Firma LONGi zaprezentowała płytki krzemowe Tera, które są odpowiednie dla obecnie dominujących technologii solarnych, takich jak TOPCon, HJT i ogniwa ze stykiem tylnym back contact (BC). Wykazują one wzrost wydajności o około 0,1% dla wymienionych technologii ogniw.

Nowe wafle są wynikiem trzech lat intensywnych badań i rozwoju prowadzonych przez zespół badawczo-rozwojowy LONGi składający się z kilkuset pracowników. Tym samym LONGi dokonało przełomu w dziedzinie wafli krzemowych, w której w ciągu ostatniej dekady nie wprowadzono żadnych znaczących innowacji. Premiera na rynku masowym planowana jest na wrzesień.

Yichun Wang, szef działu badań i rozwoju wafli LONGi, wymienia trzy kluczowe zalety wafli krzemowych Tera:

  • Wysoka kompatybilność platformy (TOPCon, HJT, BC)
  • Bardziej równomiernie rozłożona rezystancja
  • Skuteczne usuwanie zanieczyszczeń

Wafle Tera będą dostępne w różnych rozmiarach i grubościach, aby zaspokoić różne potrzeby rynku. .

Oprócz korzyści technologicznych, wafle Tera mają również lepsze właściwości mechaniczne. Przetestowana wytrzymałość na zginanie wafli krzemowych LONGi Tera jest o 16% wyższa niż w przypadku konwencjonalnych wafli, co zapewnia wyższą odporność na pękanie przy jednoczesnym wytwarzaniu cieńszych wafli z mniejszym prawdopodobieństwem pęknięcia ogniwa podczas produkcji.

Monokrystaliczne wafle krzemowe zawsze były pionierskimi produktami LONGi, a producent osiągał największy na świecie wolumen dostaw przez dziewięć kolejnych lat. W ostatnich latach segment wafli był świadkiem modernizacji w kierunku monokrystalicznych, dużych i cienkich wafli, a LONGi znacząco przyczyniło się do każdej zmiany technologicznej.

Lepszy i równomierny rozkład rezystancji

Nowe wafle Tera i ich zalety są wynikiem ulepszonego procesu Recharge Czochralski (RCz) stosowanego w produkcji monokrystalicznych wlewków krzemowych.

Im dłuższe są konwencjonalne wlewki krzemowe, tym większa jest różnica w rezystancji całego wlewka. Dzięki ulepszonemu procesowi RCz, wafle krzemowe LONGi Tera mogą osiągnąć bardziej równomierny osiowy rozkład rezystancji bez konieczności skracania długości wlewka. Dla tej samej długości wlewka, stosunek rezystancji między końcami jest o połowę mniejszy, co skutkuje bardziej wydajnymi ogniwami.

Ponadto, zanieczyszczenia metalami w waflach krzemowych Tera firmy LONGi mogą być łatwiej usuwane. W porównaniu do konwencjonalnych produktów, istnieje również większy zakres poprawy wydajności. Im więcej zanieczyszczeń można usunąć, tym większy potencjał poprawy wydajności ogniw.

Rozwój technologii wytwarzania wafli krzemowych 

W ciągu ostatniej dekady przemysł solarny dokonał znaczących przełomów w zakresie technologii i kosztów. W rezultacie wytwarzanie energii słonecznej stało się najszybciej rozwijającym się odnawialnym źródłem energii na świecie. Globalna produkcja energii słonecznej weszła w „erę terawatów” w 2023 roku. Zhenguo Li, założyciel i prezes LONGi, powiedział, że szybki rozwój branży fotowoltaicznej wynika głównie z ciągłego obniżania kosztów energii elektrycznej. Obniżenie kosztów i poprawa wydajności wytwarzania energii są zawsze czynnikami napędzającymi branżę PV.

Przyspieszony rozwój branży fotowoltaicznej przyspieszył również rozwój technologii wytwarzania wafli krzemowych, które są niezbędne do ulepszania ogniw słonecznych. Jakość płytek krzemowych determinuje wydajność konwersji ogniwa. Jednak w ostatnich latach ciągłe doskonalenie technologii produkcji wafli krzemowych spowolniło postęp w zakresie poprawy wydajności wafli krzemowych. Homogenizacja wafli krzemowych staje się coraz bardziej widoczna.

Źródło: LONGi