LONGi uczestniczy w inicjatywie SBTi

1 września 2023
LONGi uczestniczy w inicjatywie SBTi

Firma LONGi ogłosiła, że przyjęte przez nią cele w zakresie redukcji emisji zostały zatwierdzone przez niezależną inicjatywę na rzecz celów opartych na nauce (ang. Science Based Targets initiative, SBTi). W ten sposób firma dołączyła do grona ponad 4 600 przedsiębiorstw z całego świata, które uczestniczą w inicjatywie SBTi i realizują cele poparte badaniami naukowymi. LONGi jest pierwszym producentem modułów fotowoltaicznych z Chin, który doczekał się tego wyróżnienia.

Ambitny cel LONGi

W ramach wysiłków zmierzających do dekarbonizacji firma LONGi wyznaczyła sobie ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i oficjalnie dołączyła do inicjatywy SBTi, wyznaczając sobie krótkoterminowy cel w 2020 roku. W sprawozdaniu LONGi na temat działań na rzecz klimatu za 2021 rok przedstawiono następujące cele SBTi: Do roku 2030 emisje gazów cieplarnianych związane z działalnością operacyjną firmy zostaną ograniczone o 60% w stosunku do poziomu zanotowanego w 2020 roku; emisje dwutlenku węgla przypadające na jednostkę materiału, ogniwa i szkła krzemowego zostaną zredukowane o 20% w porównaniu do roku 2020. Krótkoterminowy cel LONGi zatwierdzony przez SBTi jest jednocześnie zgodny z założeniami Porozumienia paryskiego, które dąży do ograniczenia ocieplenia o 1,5 °C.

Wywiad z  kierownikiem sprzedaży LONGi na Polskę Dmytro Korniienko

Uczestnictwo w czterech globalnych inicjatywach na rzecz zrównoważonego rozwoju

W roku 2020 LONGi dołączyła kolejno do inicjatyw RE100, EP100, EV100, a następnie do SBTi, tym samym stając się pierwszą chińską firmą uczestniczącą we wszystkich czterech globalnych inicjatywach.

W latach od 2012 do 2022 roku producent dostarczył fotowoltaikę o łącznej mocy 290 GW, generując ponad 114 mld kWh czystej energii elektrycznej. Według obliczeń opartych na współczynnikach emisji Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), LONGi przyczyniła się do ograniczenia emisji CO₂ o 536 mln ton, co stanowi 1,46% globalnych emisji dwutlenku węgla związanych z produkcją energii w 2022 roku.

Inicjatywa na rzecz celów opartych na nauce (SBTi)

SBTi to projekt współpracy między CDP (poprzednia nazwa: Carbon Disclosure Project), Globalnym Paktem ONZ (UNGC), Światowym Instytutem Zasobów (WRI) oraz Światowym Funduszem na rzecz Przyrody (WWF). Projekt wspiera ambitne działania na rzecz klimatu w sektorze prywatnym, umożliwiając organizacjom wyznaczanie celów redukcji emisji opartych na badaniach naukowych oraz podkreślając konkurencyjność i odpowiedzialność firm w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego.

Źródło: LONGi

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika