Przemieszczalna elektrownia fotowoltaiczna 5B Maverick

5 sierpnia 2022
Przemieszczalna elektrownia fotowoltaiczna 5B Maverick

5B Maverick TM to kontenerowa, w pełni prefabrykowana farma fotowoltaiczna typu plug & play. Zaprojektowane w Australii rozwiązanie dla wielkopowierzchniowej fotowoltaiki do montażu naziemnego, jak twierdzą twórcy systemu – firma 5B – jest bezpieczne, bardziej opłacalne, znacznie szybsze od tradycyjnych metod budowy. Solidna konstrukcja umożliwia wielokrotne rozłożenie i złożenie elektrowni dla przeniesienia w inne miejsce.

Każdy segment (blok) 5B Maverick składa się z maksymalnie 90 modułów fotowoltaicznych, zamontowanych na specjalnie zaprojektowanych stojakach, zoptymalizowanych pod kątem modułów o mocy 540-550 W. Bloki 5B Maverick są wstępnie zmontowane i okablowane w fabryce, a następnie pakowane pionowo, tak aby cztery bloki można było umieścić w standardowym 40 ft kontenerze transportowym o łącznej, maksymalnej wadze 6 t ładunku. Na miejscu montażu można je łatwo rozładować i rozłożyć tworząc naziemny panel słoneczny wschód-zachód. Nie ma potrzeby wykonywania wykopów dla ułożenia kabli, wykonywania znacznych prac ziemnych, system wymaga jedynie minimalnej penetracji gruntu.

Chociaż zwykle uważa się go za system wschód-zachód, rozwiązanie to ma niski kąt nachylenia poszczególnych modułów, dzięki czemu możemy ustawić go w dowolnej orientacji z nie więcej niż procentową redukcją uzysku energii. Dzięki tej elastyczności, w razie potrzeby, możena zoptymalizować orientację rozwiązania 5B Maverick pod kątem ograniczeń lokalizacji lub granic terenu. Każda kompozytowa belka stalowo-betonowa wymaga dwóch punktów kontaktu z podłożem. Wzdłuż belki można użyć gumowych podkładek z recyklingu do wyrównania różnic wysokości do około 100 mm. 5B Maverick można ustawić tak, aby segmenty podążały za ukształtowaniem terenu, o ile każda belka nie jest ułożone wyżej lub niżej od poprzedniej o więcej niż 500 mm.

Ze względu na modułową konstrukcję i niepenetrujące fundamenty, 5B Maverick może być wielokrotnie ponownie składany, przemieszczany i rozmieszczany. Ta mobilność zapewnia klientom eksploatację systemu przez cały okres jego gwarantowanego czasu użytkowania, niezależnie od tego, jak długo pozostanie on w swojej pierwszej lokalizacji. Możliwość ponownego instalowania systemu 5B Maverick opiera się na przyspieszonych testach w terenie. Solidna konstrukcja oznacza, że ponowne uruchomienie w nowym miejscu ma zerowy wpływ na jego wydajność. Przyspieszone testy cyklu życia wykonane w wewnętrznym centrum badawczo-rozwojowym firmy producenta, nie wykazują żadnego wymiernego spadku wydajności elektrycznej po 100 ponownych uruchomieniach.

5B Maverick można zastosować na terenach różnego rodzaju, dzięki czemu to rozwiązanie jest bardziej uniwersalne niż większość konwencjonalnych konstrukcji wsporczych, jednoosiowych urządzeń śledzących lub technologii stałego przechyłu. Kompozytowe belki stalowo-betonowe systemu stanowią element balastowania, który może zmniejszyć potrzebę stosowania pali gruntowych lub prowadzenia poważnych prac geotechnicznych.

Kotwy instalowane na początku i na końcu każdego rzędu zapewniają stabilność rozłożonej konstrukcji. W zależności od siły wiatru w danym miejscu montażu, dla zapewnienia dodatkowej stabilizacji zestawu może być wymagane kotwienie belek. Taki rodzaj konstrukcji ogranicza koszty ponoszone na prace geotechniczne we wczesnym etapie instalacji oraz ogranicza ryzyka podczas budowy. Farmy fotowoltaiczne 5B Maverick dobrze sprawdzają się na terenach zamkniętych składowisk odpadów oraz miejscach o złożonych aspektach geotechnicznych, które utrudniają wbijanie pali.

Źródło: 5B

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika