Przetarg na zaprojektowanie i budowę farm fotowoltaicznych

6 grudnia 2023
Przetarg na zaprojektowanie i budowę farm fotowoltaicznych

Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. ogłosił przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i budowę farm fotowoltaicznych.

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i budowę farm fotowoltaicznych JEZIÓRKO 3 i JEZIÓRKO 4, przełączenie istniejącej farmy fotowoltaicznej JEZIÓRKO 2 z linii napowietrznej 15 kV do 5-polowego złącza kablowego SN na terenie „Strefy Przemysłowej Jeziórko”, oraz przyłączenie w/w instalacji do krajowego systemu elektroenergetycznego wraz z uruchomieniem i uzyskaniem dokumentacji formalno-prawnej wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa, niezbędnej do uruchomienia i eksploatacji farmy fotowoltaicznej.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań:

  1. Zaprojektowanie i budowa farmy fotowoltaicznej JEZIÓRKO 3 o mocy 2,583 MW.
  2. Zaprojektowanie i budowa farmy fotowoltaicznej JEZIÓRKO 4 o mocy 2,715 MW.
  3. Przełączenie istniejącej instalacji fotowoltaicznej JEZIÓRKO 2 o mocy 0,895 MW.
  4. Wykonanie i przebudowa ogrodzenia dla całego kompleksu.
  5. Wykonanie i przebudowa instalacji dozoru wizyjnego, sygnalizacji włamania i napadu dla całego kompleksu oraz oświetlenia

Wymagany termin realizacji całości zamówienia: do 20.11.2024 r.

Szczegóły ogłoszenia są dostępne pod linkiem:

https://siarkopol.pl/przetargi/przetarg-nieograniczony-zaprojektowanie-i-budowa-farm-fotowoltaicznych/