PTPiRE zaprasza do konsultacji nt. certyfikacji i nastaw falowników

4 kwietnia 2024
PTPiRE zaprasza do konsultacji nt. certyfikacji i nastaw falowników

PTPiRE zaprasza do udziału w dialogu technicznym dotyczącym aktualizacji dokumentu „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych” oraz wdrożenie „Banku Nastaw dla Polski”.

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej rozpoczyna  proces aktualizacji dokumentu „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych” oraz wdrażania Banków Nastaw dla Polski będących zbiorami kryteriów zabezpieczeniowych oraz parametrów charakterystyk regulacyjnych inwerterów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej niskiego i średniego napięcia (MWE typu A i B).

Jak informuje PTPiRE proces aktualizacji dokumentu „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych” wynika z zebranych doświadczeń oraz pytań i sugestii uczestników rynku, w szczególności jednostek certyfikujących oraz producentów urządzeń, a także prowadzenia na stronie PTPiREE wykazu certyfikowanych urządzeń.

Proces konsultacji będzie prowadzony w języku polskim. Dla ułatwienia prowadzenia procesu konsultacji materiał dotyczący Banku Nastaw dla Polski został udostępniony w języku angielskim.

Pliki do pobrania:

Aktualny wykaz certyfikowanych urządzeń opublikowany 29 marca br.

Bank Nastaw dla Polski

W związku z dużym rozwojem generacji rozproszonej i ogromną dynamiką zmian w zakresie mocy wytwórczych instalowanych w sieci dystrybucyjnej, szczególnie niskiego i średniego napięcia, a zwłaszcza źródeł opartych o moduły wytwarzania PV, nietrudno zauważyć pojawiające się problemy zarówno po stronie Operatorów Systemu Dystrybucyjnego, jak i po stronie użytkowników systemu elektroenergetycznego. Problemy te to przede wszystkim duża zmienność warunków napięciowych w obszarach o szczególnie dużym nasyceniu instalacjami PV.

Operatorzy troszcząc się o bezpieczeństwo użytkowników systemu dystrybucyjnego, o bezpieczeństwo urządzeń przyłączonych do tego systemu, podejmują szereg działań, których celem jest zapewnienie wymaganych polskimi przepisami parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej.

Działania ukierunkowane są w dwóch aspektach:

  • Pierwszy to ciągły rozwój systemu elektroenergetycznego w taki sposób, by system ten sprostał aktualnym wymaganiom technicznym, jakościowym i technologicznym. Wymagania te to przede wszystkim zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej, spełnienie wymagań technicznych i jakościowych energii elektrycznej, z jednoczesną poprawą możliwości dostępu do tego systemu jego potencjalnym użytkownikom;
  • Drugi to optymalne wykorzystanie istniejących już zasobów, ale i kreowanie rynku nowych technologii w taki sposób, by ten udostępniał Operatorowi odpowiednie narzędzia, umożliwiające optymalną konfigurację i możliwości regulacyjne parametrów pracy sieci.  Jest to kierunek pozwalający na szybsze wdrożenie środków zaradczych i uzyskanie wymiernych efektów wprowadzonych zmian.

Nie ma obecnie bardziej dynamicznie zmieniającego się otoczenia, jak otoczenie źródeł wytwórczych, zwłaszcza tych opartych o energię słoneczną. Zmiana ta jest tak duża, że efektem bywa nawet zmiana kierunku przepływu mocy energii elektrycznej z sieci niskiego napięcia w stronę sieci wyższych napięć. Zjawisko takie jeszcze kilka lat temu było zupełnie nie do wyobrażenia.

Niesie to za sobą ogromną ilość wyzwań dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, by zapewnić dostęp, ale i możliwość bezpiecznego wykorzystania nowych technologii. Skalę każdy łatwo może zaobserwować w najbliższym otoczeniu. Wystarczy spojrzeć na dachy budynków, czy na okoliczne pola.

Operatorzy zrzeszeni w ramach Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), wspólnie z wiodącymi w tym obszarze ośrodkami naukowymi w Polsce, przeanalizowali pracę tych źródeł w warunkach rzeczywistych pracy systemu elektroenergetycznego. Następnie modelując warunki rzeczywiste z uwzględnieniem prognoz rozwojowych, opracowali tzw. Banki Nastaw będące zbiorem kryteriów zabezpieczeniowych oraz parametrów charakterystyk regulacyjnych Modułów Wytwarzania Energii  przyłączanych do sieci dystrybucyjnej niskiego i średniego napięcia. Banki te powinny po ich wdrożeniu, w krótkim czasie zoptymalizować pracę tych źródeł tak, by ograniczyć skalę ich wyłączeń w czasie największego nasłonecznienia.

Wdrożenie nowych banków nastaw będzie odbywać się etapowo:

  • Pierwszy etap to obligatoryjne implementowanie wszystkich parametrów nastawczych objętych bankiem przed włączeniem nowego źródła do sieci dystrybucyjnej;
  • Drugi etap, który może być realizowany równolegle z pierwszym, to wymiana nastaw w inwerterach współpracujących z instalacjami PV już przyłączonych do sieci. Obowiązek wdrożenia będzie spoczywał głównie na producentach inwerterów. Nieodzowne będą: zrozumienie, przychylność i współpraca właścicieli instalacji PV, którzy powinni być zainteresowani perspektywą bardziej stabilnej współpracy instalacji PV z siecią dystrybucyjną;
  • Trzeci etap to wdrożenie banku nastaw w postaci tzw. Banku nastaw PL. Skutkiem tego będzie obowiązek nałożony na Producentów inwerterów, polegający na implementacji banku, której potwierdzeniem będzie Certyfikat Zgodności;

Pliki dla pobrania:

Źródło: PTPiRE