...

Raport „Koszty wytwarzania energii odnawialnej w 2019 roku”

5 czerwca 2020
Raport „Koszty wytwarzania energii odnawialnej w 2019 roku”

Dnia 2 czerwca br. International Renewable Energy Agency (IRENA), opublikowała coroczny raport pt. „Koszty wytwarzania energii odnawialnej w 2019 r.”

Jak wynika z raportu, koszt wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest coraz niższy od kosztów energii wytwarzanej z paliw kopalnych. Ponad połowa mocy dostarczonej  ze źródeł odnawialnych w 2019 roku, okazała się tańsza od mocy z istniejących elektrowni węglowych.

Osiągnęliśmy ważny punkt zwrotny w transformacji energetycznej” stwierdził w raporcie Francesco La Camera – dyrektor generalny IRENA. – Energia odnawialna jest coraz tańszym źródłem energii elektrycznej, oferując ogromny potencjał w zakresie stymulowania gospodarki globalnej, oferowania nowych miejsc pracy. Inwestycje w odnawialne źródła energii są stabilne, opłacalne i atrakcyjne, powodują zmiany przynoszące korzyści całej gospodarce – dodaje..

Rok do roku spadają także koszty technologii energii słonecznej i wiatrowej. Ceny energii elektrycznej z fotowoltaiki przemysłowej spadły w 2019 r. o 13% osiągając średnią światową 6,8 centów (0,068 USD) za kilowatogodzinę (kWh).

Inwestycje w odnawialne źródła energii to inwestowanie w zdrowie obywateli, zrównoważony rozwój i zintegrowany dobrobyt – czytamy w raporcie. Ponadto raport podkreśla, że im więcej wdrażanych zielonych  technologii tym bardziej spada ich koszt.

Pełny tekst raportu dostępny jest na stronie www.irena.org

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika