Recykling modułów PV ROSI SAS

28 lutego 2022
Recykling modułów PV ROSI SAS

Przemysł fotowoltaiczny wciąż znajduje się w fazie rozwoju. Kluczowy etap cyklu życia modułów fotowoltaicznych nadal nie jest właściwie zarządzany – problem stanowi koniec życia modułów PV. Moduły fotowoltaiczne mają żywotność od 20 do 25 lat. Co więcej, niewielka część wadliwych urządzeń każdego roku wymaga wymiany. W związku z tym liczba modułów osiągających koniec życia w nadchodzących latach będzie podlegać wykładniczemu wzrostowi.

Obecnie moduły PV wycofywane z eksploatacji są zbierane w Europie w ramach programu finansowanego przez producentów i importerów urządzeń. W kilku krajach zainstalowano pilotażowe linie recyklingu, ale one jedynie odzyskują aluminiową ramę, skrzynkę przyłączeniową zawierającą miedź i potencjalnie przedni szklany panel. Trwają nieustannie prace nad udoskonalaniem tych procesów, jednak żadna linia recyklingowa nie jest obecnie w stanie właściwie odzyskać materiałów zamkniętych w modułach. Głównym wyzwaniem technicznym jest odpowiednie oddzielenie tych materiałów, z których każdy ma wysoką czystość i wartość odsprzedaży, zdolną do sfinansowania działalności recyklingowej.

Technologie opracowane przez firmę ROSI Solar pozwalają na głębokie oddzielenie materiałów laminowanych w wycofanych z eksploatacji modułach fotowoltaicznych. Dzięki temu można odzyskać nie tylko ultraczysty krzem z ogniwa, lecz także srebrne elementy używane do zbierania prądu elektrycznego generowanego przez każde ogniwo. Ponadto stosowane procesy opierają się na mechanizmach fizycznych, termicznych i miękkiej chemii. Technologie ROSI Solar nie stosują agresywnych reakcji chemicznych. Dzięki takim rozwiązaniom koszt recyklingu jest obniżony. Technologie ROSI Solar pozwalają na prowadzenie opłacalnych ekonomicznie punktów recyklingu modułów fotowoltaicznych w Europie.

Gdy firma ROSI rozpoczęła budowę swojej pierwszej linii przemysłowej, jednym z najważniejszych celów było zaprojektowanie i zbudowanie sprzętu wymaganego do recyklingu na dużą skalę – kilku tysięcy ton paneli fotowoltaicznych rocznie.

Zespół firmy ciężko pracuje nad tym tematem. Przeprowadzono już kilka pełnowymiarowych testów w firmach partnerskich. Od skali laboratoryjnej po przemysłową, firma ROSI dąży do urzeczywistnienia przełomowych technologii w środowiskach operacyjnych. Poprzez recykling dziesiątek modułów jednocześnie ROSI umożliwia proces recyklingu, który jest ekonomicznie opłacalny, a zarazem pozwala na odzysk wszystkich cennych materiałów zabudowanych w modułach fotowoltaicznych.

ROSI jest częścią projektu ReProSolar, którego celem jest zademonstrowanie wysokiej wartości recyklingu zużytych modułów fotowoltaicznych na skalę przemysłową. Wraz z firmami partnerskimi z sektora publicznego i prywatnego, działającymi w łańcuchu recyklingu modułów fotowoltaicznych, wszystkie komponenty modułów fotowoltaicznych są po raz pierwszy całkowicie oddzielone. W ten sposób, między innymi, czysty krzem, srebro i szkło mogą być ponownie dostępne dla przemysłu wytwórczego. UE wspiera projekt kwotą 4,8 mln euro za pośrednictwem EIT RawMaterials.

Źródło: ROSI SAS

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika