Recykling szkła z fotowoltaiki

17 lutego 2022
Recykling szkła z fotowoltaiki

W ciągu ostatnich lat w całej Europie zbudowano niezliczone elektrownie fotowoltaiczne. Zazwyczaj moduły fotowoltaiczne do produkcji czystej energii mają żywotność przekraczającą dwie dekady. Firma recyklingowa Reiling GmbH & Co. KG przedłuża trwałość modułów fotowoltaicznych nawet po tym okresie, odzyskując materiały użyte do ich budowy.

Zbiórka
Przyjazna środowisku zbiórka wycofanych z eksploatacji modułów fotowoltaicznych oraz recyrkulacja zawartych w nich cennych materiałów stanowi wyzwanie na przyszłość. Firma poświęca się temu zadaniu z dużym zaangażowaniem, posiada bowiem bogate doświadczenie w tej dziedzinie. Przyjmujemy wszystkie typy modułów fotowoltaicznych zbudowane na bazie krzemu.

Przetwarzanie
Niezmieszana separacja wszystkich komponentów modułu fotowoltaicznego wymaga przełamania nowych szlaków. Firma Reiling podjęła wyzwanie polegające na tak efektywnym rozdzieleniu różnych, ściśle połączonych materiałów w modułach, aby posortowane surowce można było ponownie wykorzystać do produkcji nowych, wysokiej jakości produktów.

Certyfikowany jako zakład wstępnego przetwarzania zgodnie z niemiecką ustawą o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ElektroG) w kilku lokalizacjach w Niemczech. Dzięki współpracy ze sprawdzonymi partnerami zapewnia najlepsze możliwe wyniki w procesie recyklingu.

Produkty końcowe
Szkło jest głównym składnikiem modułów fotowoltaicznych i stanowi największą część odzyskiwanych surowców. Firma oferuje jednak również optymalny recykling innych materiałów, takich jak aluminium. Dzięki ciągłemu rozwojowi procesów recyklingu oraz stosowaniu najnowocześniejszych technologii sortowania Reiling jest w stanie sprostać wysokim wymaganiom kładzionym na odzyskiwane surowce wtórne pod względem czystości, koloru i wszystkich innych cech jakościowych.

Wysoki stopień efektywności uzyskiwany jest dzięki:

  • specjalistycznej wiedzy zawodowej naszych pracowników,
  • wysokiemu standardowi technicznemu naszych zakładów przetwórczych,
  • ścisłej współpracy z przemysłem przetwórczym.

W celu ciągłego doskonalenia recyklingu modułów fotowoltaicznych również w przyszłości, Reiling aktywnie angażuje się w projekty badawcze mające na celu usprawnienie procesów przetwarzania.

Źródło: Reiling Unternehmensgruppe

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika