Region – nowy program priorytetowy

2 stycznia 2017
Region – nowy program priorytetowy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zamierza przeznaczyć 750 mln zł na projekty ekologiczne w ramach nowego programu priorytetowego Region.

Resort środowiska poinformował, że ze środków nowego programu priorytetowego Region będzie można m.in. realizować inwestycje finansowane dotychczas w ramach programów Kawka, Ryś i Prosument.
Dofinansowywanie będzie udzielane wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) na wszystkie typy przedsięwzięć ujętych w planach ich działalności.

Środki trafią do WFOŚiGW, które przekażą je do beneficjentów końcowych. Dofinansowanie będzie miało formę pożyczki. Program przewiduje uprzywilejowane oprocentowanie pożyczki na realizację przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej i OZE (m.in. z programów Kawka, Ryś i Prosument) w stosunku do finansowania projektów środowiskowych w pozostałych dziedzinach ochrony środowiska.

Budżet całego programu to 750 mln zł, w tym na rok 2017 przeznaczone jest 40 mln zł.

 

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika