Rekord sprawności ogniwa

27 lutego 2018
Rekord sprawności ogniwa

Trina Solar poinformowała, że jej Główne Państwowe Laboratorium w dziedzinie  nauki i technologii fotowoltaicznej ustanowiło nowy rekord sprawności wynoszący 25,04 proc. dla monokrystalicznego krzemowego ogniwa słonecznego typu n o powierzchni całkowitej 243,18 cm². Wspomniane ogniwo krzemowe jest ogniwem kontaktowym wykonanym w technologii IBC (ang. Interdigitated Back Contact) o wartości  napięcia obwodu otwartego wynoszącej  715,6 mV. Uzyskany wynik został niezależnie potwierdzony przez Japońskie Technologiczne Laboratorium Bezpieczeństwa Elektrycznego i  Środowiska (JET).

Ogniwo słoneczne wykonane w technologii IBC jest najbardziej skomplikowane technologicznie, jednak ma najwyższą sprawność wśród ogniw krzemowych produkowanych masowo. Łamiące rekordy monokrystaliczne krzemowe ogniwo typu n zostało wyprodukowane na znacznych rozmiarów podłożu z krzemu z domieszką fosforu w tanim, przemysłowem procesie IBC, z konwencjonalnymi technikami domieszkowania i metalizacją z sitodrukiem. Parametry ogniwa: napięcie obwodu otwartego Voc =– 715,6 mV, gęstość prądu zwarciowego Jsc = 42,27 mA /cm² i współczynnik wypełnienia FF = 82,81 proc.

Fot. TrinaSolar

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika