Rekordowo słoneczne lato w Europie – raport EMBER

19 września 2022
Rekordowo słoneczne lato w Europie – raport EMBER

W najnowszym raporcie EMBER przedstawiono nowe rekordy ustanowione w Europie w zakresie wytwarzania energii słonecznej w miesiącach letnich. Od maja do sierpnia 2022 r. UE wytworzyła rekordowe 12% energii elektrycznej z fotowoltaiki, co pozwoliło uniknąć potencjalnego importu gazu kopalnego o wartości 29 mld euro.

Aż 18 z 27 państw członkowskich UE ustanowiło nowe rekordy w wytwarzaniu energii słonecznej. Wytworzono 99,4 TWh słonecznej energii elektrycznej – wzrost o 28% od lata 2021 r. Inwazja Rosji na Ukrainę wstrząsnęła Europą, zwiększając obawy o bezpieczeństwo energetyczne i grożąc obywatelom astronomicznymi cenami energii. W miarę zbliżania się zimy Europejczycy obawiają się rachunków za energię, których mogą nie być w stanie zapłacić. W czasach kryzysu energia słoneczna udowadnia swój potencjał, będąc rozwiązaniem o coraz większym znaczeniu, oferując niedrogą, niezawodną i czystą energię elektryczną.

Każdy megawat energii wytworzonej przez energię słoneczną i odnawialną to mniej paliw kopalnych, których potrzebujemy z Rosji. Energia słoneczna oferuje bezpośrednie obniżenie cen energii europejskim gospodarstwom domowym i przemysłowi. Ponieważ przywódcy europejscy przyglądają się środkom nadzwyczajnym w obliczu tego bezprecedensowego kryzysu gazowego, muszą teraz przyjrzeć się przyjęciu krajowych programów rozwoju energii słonecznej, wykorzystując fundusze dostępne w ramach instrumentu naprawy i odporności – powiedział Dries Acke, dyrektor ds. polityki SolarPower Europe.

Lato 2022 r. jest wyraźnym wskaźnikiem znaczenia energii słonecznej w miksie energetycznym Europy. Chociaż ostatnie dane są wyraźnie pozytywne, UE musi jeszcze bardziej dążyć do zwiększenia produkcji energii elektrycznej z fotowoltaiki do 2030 r., zmniejszając bariery w zakresie pozwoleń oraz zwiększając szybkość finansowania i wdrażania energii słonecznej. Ma to kluczowe znaczenie nie tylko dla celów klimatycznych, ale może przede wszystkim dla bezpieczeństwa kontynentu.

Ponieważ Europą wstrząsa kryzys gazowy, energia słoneczna przynosi bardzo potrzebną ulgę. Inwestycje w moce słoneczne się opłaciły. Każda terawatogodzina energii słonecznej pomogła zmniejszyć zużycie gazu, oszczędzając miliardy euro obywateli Europy. Oczywiste jest, że potrzebujemy jak najwięcej energii słonecznej. Parlament Europejski ma doskonałą okazję, aby nam to zapewnić, przyjmując cel 45% energii odnawialnej i stawiając Europę na drodze do 600 GW lub więcej mocy słonecznej do 2030 r. – mówi Paweł Czyżak, starszy analityk ds. energii i Klimatu, Ember.

Aby zapewnić kontynuację tych trendów w nadchodzących miesiącach i latach, ważne jest, abyśmy zajęli się obecnymi wąskimi gardłami. Strategia UE w sprawie energii słonecznej Komisji Europejskiej proponuje środki mające na celu umieszczenie energii słonecznej na wszystkich nowych dachach i zbudowanie europejskiej zdolności produkcyjnej do 20 GW do 2025 r., zgodnie z celami Europejskiej Inicjatywy Słonecznej.

Oprócz zapewniania ulgi w ekstremalnych rachunkach za energię, energia słoneczna może również zapewnić miliony lokalnych, zielonych miejsc pracy. Ważne jest, aby te miejsca pracy zostały obsadzone, aby zaspokoić popyt i zrealizować cele instalacyjne potrzebne do uwolnienia Europy od uzależnienia od rosyjskiego gazu. Energia słoneczna odnotowuje znaczny progres, lecz bariery w wielu krajach europejskich uniemożliwiają jej szybkie wdrażanie. Ostatnia analiza EMBER pokazuje, że plany na najbliższe lata nie spełniają potrzeb w tym zakresie. Wynika to w dużej mierze z istnienia wąskich gardeł, ponieważ w kilku krajach przekraczane są wiążące limity czasu opracowywania projektów.

Teraz nadszedł czas, aby Europa odcięła biurokrację i uwolniła rozwój energii słonecznej. Ma to kluczowe znaczenie nie tylko dla celów klimatycznych, ale może przede wszystkim dla bezpieczeństwa kontynentu i naszych rachunków za energię elektryczną.

Zdjęcie: Stanowisko testowania ogniw Meyer Burger
Źródła: EMBER, Solar Power Europe

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika