Pięć kroków do sukcesu agrowoltaiki. Wnioski z projektu badawczego InSPIRE

10 września 2022
Pięć kroków do sukcesu agrowoltaiki. Wnioski z projektu badawczego InSPIRE

Rolnicy mogą czerpać liczne korzyści z instalowania systemów słonecznych na ich ziemi. Jednoczesne prowadzenie działalności rolniczej i produkcja energii może stanowić dodatkowe źródło dochodów dla rolników, zwiększając ekonomikę użytkowania gruntów rolnych, i zapewnić dywersyfikację źródeł dochodów.

Narodowe Laboratorium Energii Odnawialnej (NREL) rządu USA opublikowało raport techniczny, przedstawiający potencjał udanego i synergicznego łączenia rolnictwa z technologiami fotowoltaicznymi oraz rosnące możliwości i korzyści płynące ze stosowania agrowoltaiki. W perspektywie prognozowanego trzykrotnego wzrostu powierzchni naziemnych instalacji fotowoltaicznych do 2030 r. pojawi się wiele możliwości zwiększenia liczby przedsięwzięć agrowoltaicznych.

W raporcie poddano analizie projekt „Innovative Solar Practices Integrated with Rural Economies and Ecosystems” (InSPIRE), który był finansowany przez U.S. Department of Energy (DOE) Solar Energy Technologies Office (SETO), począwszy od 2015 r. Jak sama nazwa wskazuje, raport zatytułowany „The 5Cs of Agrivoltaic Success Factors in the United States: Lessons From the InSPIRE Research Study” przedstawia techniczne i nietechniczne spostrzeżenia i wnioski z projektu badawczego oraz innowacyjne praktyki fotowoltaiczne zintegrowane z gospodarkami wiejskimi i ekosystemami (InSPIRE) NREL. W ciągu ostatnich siedmiu lat w wielu fazach projektu badano kolokację energii słonecznej z uprawami, wypasem bydła lub owiec i/lub przyjaznymi dla zapylaczy roślinami rodzimymi oraz wynikające z tego korzyści ekologiczne i rolnicze.

W ramach projektu InSPIRE, który NREL określa jako największy, najdłużej trwający i najbardziej wszechstronny wysiłek badawczy w dziedzinie agrowoltaiki na świecie, analizie poddano 25 miejsc w USA w celu zbadania produkcji roślinnej, siedlisk zapylaczy, usług ekosystemowych i produkcji zwierzęcej. Raport zaczyna się od zdefiniowania, czym powinien być projekt agrowoltaiczny, ponieważ nie wszystkie elektrownie słoneczne w gospodarstwie powinny być sklasyfikowane jako agrowoltaiczne, chyba że oba komponenty mają na siebie wzajemny wpływ. Mogą być one szeroko rozwijane jako instalacje podwyższone (np. w przypadku upraw o wyższej wartości, takich jak jagody, winogrona, delikatne warzywa itp.) lub instalacje międzyrzędowe (głównie w przypadku upraw o niższej wartości, takich jak trawy, zboża i twarde warzywa).

Według badań InSPIRE, istnieje pięć głównych elementów, które prowadzą do sukcesu agrowoltaiki:

  • Klimat, gleba i warunki środowiskowe – lokalizacja musi być odpowiednia zarówno dla generacji energii słonecznej, jak i pożądanych upraw lub ukształtowania terenu. Ogólnie rzecz biorąc, ziemia, która nadaje się do pozyskiwania energii słonecznej, nadaje się również do uprawy, o ile gleba jest w stanie generować wzrost.
  • Konfiguracje, technologie i projekty – wybór technologii solarnej, układ terenu i inne elementy infrastruktury mogą mieć wpływ na wiele czynników, począwszy od tego, ile światła dociera do modułów słonecznych, a skończywszy na tym, czy pod modułami można wjechać ciągnikiem.
  • Wybór upraw i metod uprawy, wybór nasion i roślin oraz metody zarządzania – do projektów należy wybierać uprawy lub rośliny, które będą się dobrze rozwijać w lokalnym klimacie pod modułami fotowoltaicznymi, oraz te, które są opłacalne na lokalnych rynkach.
  • Kompatybilność i elastyczność – projekty agrarne powinny być zaprojektowane tak, aby uwzględniać konkurencyjne potrzeby właścicieli i operatorów instalacji słonecznych oraz rolników i właścicieli gruntów, co pozwoli na efektywną działalność rolniczą.
  • Współpraca i partnerstwo – dla powodzenia każdego projektu kluczowe są komunikacja i zrozumienie między grupami.

Dzięki naszej pracy, która obejmuje wiele regionów, konfiguracji połączeń i działalności rolniczej, zobaczyliśmy tak wiele początkowych obiecujących wyników – powiedział główny analityk ds. energii, wody i gruntów w NREL, główny badacz projektu InSPIRE Jordan Macknick. – Teraz naszym wyzwaniem jest ustalenie, jak zwiększyć skalę i powtórzyć te sukcesy – dodaje.

Źródła: NREL, U.S. Departament of Energy, Taiyang News.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika