Rekordowo wysokie przychody polskiego producenta modułów PV

5 kwietnia 2023
Rekordowo wysokie przychody polskiego producenta modułów PV

Grupa ML System w 2022 r. wypracowała 281,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rok do roku o 49,2 proc. Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 37 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 39,1 proc. W analizowanym okresie wynik EBITDA wzrósł rok do roku o 49,6 proc., do 36,5 mln zł.

W 2022 r., w konsekwencji wzrostu przede wszystkim kosztów amortyzacji o 9,5 mln zł oraz kosztów finansowych o 5,1 mln zł, skonsolidowany zysk netto wyniósł 0,2 mln zł i był niższy o 1,5 mln zł w porównaniu z 2021 r.

W 2022 r. roku spółka umocniła pozycję w segmencie fotowoltaiki klasycznej dla energetyki zawodowej i MŚP. Perspektywy dla tego rynku pozostają sprzyjające – przedsiębiorcy i jednostki publiczne poszukują przestrzeni do obniżki kosztów zużycia energii, inwestując w OZE. 

Nowe możliwości otwiera przed spółką przyjęty w połowie marca 2023 r. przez Parlament Europejski projekt przepisów, które pozwolą przyspieszyć tempo renowacji budynków, zmniejszyć zużycie energii i obniżyć emisje gazów cieplarnianych. Zgodnie z tym projektem od 2026 r. wszystkie nowe budynki zajmowane, eksploatowane lub będące własnością władz publicznych, a od 2028 r. wszystkie nowe budynki prywatne będą musiały być zeroemisyjne oraz wyposażone w technologie słoneczne. ML System oczekuje, że nowe regulacje upowszechnią zastosowanie technologii BIPV, a zapotrzebowanie na oferowane przez firmę produkty stanie się masowe.

Źródło: ML System

Fot. ML System

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika