Renac Power Residential ESS

1 lipca 2022
Renac Power Residential ESS

Głównym celem systemu magazynowania energii jest maksymalizacja zużycia energii lokalnej. Produkcja energii w większości przypadków nie pokrywa się ze zużyciem chwilowym użytkowników, których zapotrzebowanie jest największe głównie rano lub wieczorem, zwłaszcza w porze zimowej.

W magazynach energii Renac Power możemy ustawić priorytet pobierania energii z magazynu, co pozwala wykorzystać 100% produkowanego prądu, dzięki czemu stajemysię niezależni od zakładu energetycznego. Nie jest to jednak jedyna zaleta systemu magazynowania w instalacji fotowoltaicznej. Druga, równie ważna, to stabilizacja pracy sieci elektroenergetycznej. To kryterium jest jeszcze ważniejsze w przypadku instalacji fotowoltaicznych w niektórych regionach, gdzie jakość sieci energetycznej jest fatalna.

 

Seria Turbo H1 | Wysokonapięciowy | Modułowy | LiFePO4
 7,48 kWh | 11,23 kWh | 14,97 kWh | 18,7 kWh

Magazyn energii Turbo H1 jest idealny do rozwiązań jedno- i trójfazowych. Kompletny zestaw składa się z jednostki sterującej (BMC) oraz jednostek bateryjnych. Jego modułowa architektura jest bardzo ceniona przez instalatorów i użytkowników końcowych ze względu na szybką instalację i łatwość w dodaniu lub wymianie poszczególnych jednostek. Dla Renac Power bezpieczeństwo użytkowników jest priorytetowe, stąd też rodzaj naszego magazyn energii to LiFePO4, który jest rozwiązaniem bezpieczniejszym niż baterie litowo-jonowe. Magazyn energii z serii Turbo pozwala na podłączenie do maksymalnie sześciu jednostek równolegle.

Seria Turbo H3 | Wysokonapięciowy | LiFePO4
10 kWh | 20 kWh | 30 kWh | 40 kWh | 50 kWh | 60 kWh

 

Stawiając na bezpieczeństwo, firma Renac Power stawia tym samym na jakość. Naszymi dostawcami ogniw bateryjnych są czołowi oraz szanowani producenci – CATL oraz Gotion High Tech, którzy zapewniają klasę ogniw o długiej żywotności.

 

Serię Turbo H1 zasila firma Gotion High Tech. Turbo H3 zasilany jest bateriami od CATL, które obsługują najniższą temperaturę pracy (-20 ℃) na rynku.

 

Seria Turbo H3 | Wysokonapięciowy | LiFePO4
10 kWh | 20 kWh | 30 kWh | 40 kWh | 50 kWh | 60 kWh

 

Falowniki hybrydowe z serii N3 HV znajdą swoje zastosowanie głównie w systemach magazynowania energii, ale spełnią swoje podstawowe funkcje bez posiadania magazynu energii. Warto więc zastanowić się nad wyborem falownika hybrydowego, dzięki któremu możemy wzbogacić naszą instalację o magazyn energii w przyszłości. Falownik Renac Power może poszczycić się możliwością przewymiarowania instalacji aż do 150%, wydajnością ładowania/rozładowania wynoszącą 97% oraz przełączaniem na zasilanie awaryjne w czasie krótszym niż 10 ms.

 

 

Celami naszego rozwiązania inteligentnego systemu zarządzania energią są łatwość w obsłudze i możliwość czerpania jak największych korzyści z posiadanej instalacji PV.

Nasza aplikacja Renac SEC pozwala na kontrolę parametrów oraz zmianę trybu pracy falownika z poziomu aplikacji na telefon, a także z poziomu strony internetowej.

Całe rozwiązanie ESS pozwala w prosty sposób kontrolować pracę naszej instalacji, ale również diagnozować występujące na instalacji usterki. Istnieje ponadto możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania zarówno dla falownika, jak i magazynu energii.

 

Seria Renac N3 HV obsługuje tryb EPS w 100% w nierównomiernych obciążeniach

Wraz z programem „Mój prąd 4.0” nadeszły również zmiany systemu rozliczeń: prosument sprzedaje nadwyżki energii do sieci (tzw. net-billing).

Ile mogę otrzymać zwrotu pieniędzy?

„Mój prąd 4.0” jest formą dotacji i przysługuje jedynie prosumentom, którzy korzystają z net-billingu. Kwoty dofinansowania przedstawiają się następująco:

– maksymalnie 4000 zł, jeśli inwestycja obejmuje tylko instalację PV. Jednak jeśli dodamy jeden dodatkowy element (np. magazyn energii), możemy uzyskać dotację na instalację w kwocie 5000 zł. Dofinansowania dla dodatkowych elementów instalacji wynoszą:

– magazynowanie ciepła – do 5000 zł,

– magazyn energii – do 7500 zł (minimalna pojemność 2 kWh),

– system zarządzania energią – do 3000 zł.

Prosumenci, którzy założyli instalację przed 1 kwietnia 2022 r., również mogą starać się o dofinansowanie, pod warunkiem że zmienią system rozliczania na net-billing. Cała wartość dofinansowania może wynieść ponad 20 000 zł, więc możemy osiągnąć niezależność energetyczną i przy okazji przyczynić się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla przy dużej pomocy programu „Mój prąd”.

 

Renac Power Technology Co., Ltd.
www.renacpower.com
europe@renacpower.com
Tel: (+48) 572 949 246