Samowystarczalność energetyczna w przedsiębiorstwie wodociągowym

30 maja 2018
Samowystarczalność energetyczna w przedsiębiorstwie wodociągowym

Firma ABB dostarczyła 18 falowników do nowego systemu fotowoltaicznego w ZWIK Szczecin. Spółka posiada już trzy elektrownie fotowoltaiczne, obejmujące w sumie 91 falowników produkcji ABB, o maksymalnej produkcji mocy 2,5 MW.

W związku z kolejną inwestycją w odnawialne źródła energii w ZWiK Szczecin, realizowaną na terenie Zakładu Produkcji Wody Pilchowo przez firmę Hymon Energy, ABB dostarczy 18 falowników TRIO-27.6. Zmieniają one prąd stały, powstający w modułach fotowoltaicznych, na prąd przemienny, który może być wykorzystywany na potrzeby własne obiektu. Budowa kolejnej elektrowni wpisuje się w politykę ZWiK na rzecz inwestowania i promowania odnawialnych źródeł energii.

W pierwszym etapie inwestycji w 2015 roku, ABB dostarczyła 73 falowniki. Po zakończeniu realizacji nowego projektu, farmy na terenie ZPW Miedwie i Pilchowo obejmą łącznie 91 sztuk, co oznacza, że będzie to największa instalacja falowników fotowoltaicznych w przedsiębiorstwie wodociągowym w Polsce.

System fotowoltaiczny zainstalowany w Szczecinie będzie odpowiedzialny za przekształcanie energii słonecznej w energię elektryczną. Jego działanie ma nadzorować urządzenie monitorujące VSN700, rejestrujące uzyski energii w rozliczeniu dziennym, tygodniowym i rocznym. Następnie dane te będą przekazywane do portalu monitorującego Aurora Vision, wchodzącego w skład portfolio rozwiązań cyfrowych ABB AbilityTM, który umożliwia klientom ABB zdalne śledzenie wydajności i pracy modułów fotowoltaicznych, a także analizę uzysków energii. Instalacja PV jest też połączona z systemem SCADA wodociągów.

Dodatkowo system monitoruje pracę każdego, pojedynczego falownika, łańcucha modułów PV, jak i całej farmy, co pozwala na szybką reakcję w przypadku awarii modułów czy uruchomienia zabezpieczeń. Natomiast stacja pogodowa, oprócz monitoringu warunków meteorologicznych, nadzoruje w czasie rzeczywistym temperaturę modułów i przekazuje te dane do portalu.

– System fotowoltaiczny w przedsiębiorstwach, gdzie zużycie energii jest wysokie, obniża koszty operacyjne. Ponadto instalacja falowników ABB pozwala osiągnąć samowystarczalność energetyczną i niezależność zasilania. Dzięki portalowi monitorującemu Aurora Vision klient może kontrolować wydajność systemu w czasie rzeczywistym i podejmować lepsze dla przedsiębiorstwa decyzje. Rozbudowa farmy fotowoltaicznej wodociągów szczecińskich jest dowodem na to, że takie rozwiązanie się sprawdza – mówi Rafał Krakowski, kierownik ds. rozwoju biznesu energii odnawialnej.

Zamówienie realizowane w ramach budowy kolejnej farmy obejmuje 18 falowników TRIO-27.6, stację pogodową VSN800 oraz urządzenie do monitoringu pracy instalacji VSN700.

Podobna inwestycja z wykorzystaniem falowników ABB została już zrealizowana m.in. dla wodociągów w Grudziądzu, gdzie system fotowoltaiczny składa się z 4 falowników.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika