Schüco informuje!

29 listopada 2022
Schüco informuje!

Jako były producent m.in. wysokiej jakości modułów fotowoltaicznych, w ramach naszego aktywnego i pasywnego obowiązku obserwacji produktu stwierdziliśmy niedawno, że niektóre moduły fotowoltaiczne naszej firmy mogą być obciążone wadą. Ponieważ zapewnienie bezpieczeństwa produktów jest dla nas najwyższym priorytetem, podejmujemy wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, że ani kupujący ani jakakolwiek niezaangażowana strona trzecia nie doznają obrażeń podczas korzystania z wytworzonych przez nas produktów.

W związku z tym w niniejszym piśmie informujemy Państwa prewencyjnie o defekcie modułu fotowoltaicznego, który może być spowodowany przez wadliwą poliamidową folię tylną dostarczaną przez różnych poddostawców. Opisany poniżej defekt może występować w modułach dostarczonych od 2010 do 2014 roku.

W wyniku badań terenowych firma Schüco ustaliła, że pewien typ poliamidowych folii tylnych pochodzących od różnych producentów może wykazywać wady, które mogą prowadzić do ich pękania. Potencjalne zagrożenie wynikające z typu uszkodzenia zależy od materiału, miejsca i rodzaju instalacji oraz innych czynników.

W specyficznych warunkach pogodowych i środowiskowych nie można wykluczyć zagrożenia zdrowia i życia wskutek porażenia prądem.

Od teraz nie wolno dotykać elementów instalacji fotowoltaicznych, które mogą być uszkodzone z powodu opisanych powyżej wad w tylnej folii, bez zastosowania środków ochrony przeciwporażeniowej opisanych poniżej.

Produkty, których dotyczy problem

MODUŁY I NUMERY KATALOGOWE, KTÓRYCH DOTYCZY PROBLEM

Może to dotyczyć tylnych folii bocznych następujących modułów fotowoltaicznych:

2010-2012

Nazwa Numer katalogowy
MPE 205 PS 05 259998
MPE 210 PS 05 259647
MPE 215 PS 05 259996
MPE 220 PS 05 272661
MPE 175 MS 05 271312
MPE 180 MS 05 271313
MPE 185 MS 05 271314
MPE 190 MS 05 271362
MPE 200 PS 05 271238

 

AKTUALIZACJA: KOLEJNE USZKODZONE MODUŁY

2011-2013

Nazwa Numer katalogowy
MPE 225 PS 60 272367
MPE 230 PS 60 272368
MPE 230 PS 60 273178
MPE 230 PS 60 273182
MPE 235 PS 60 272369
MPE 235 PS 60 273179
MPE 235 PS 60 273183
MPE 240 PS 60 273180
MPE 240 PS 60 273184
MPE 245 PS 60 272774
MPE 245 PS 60 273181
MPE 245 PS 60 273185

2012-2014

Nazwa Numer katalogowy
MPE 240 PG 60 FA 274536
MPE 240 PG 60 FA 274537
MPE 240 PG 60 FA 274538
MPE 245 PG 60 FA 274540
MPE 245 PG 60 FA 274541
MPE 240 PG 60 FA 274576
MPE 245 PG 60 FA 274577
MPE 250 PG 60 FA 274578
MPE 250 PG 60 FA 274582
MPE 250 PG 60 FA 274583
MPE 225 PG 60 FA 274754
MPE 230 PG 60 FA 274756
MPE 255 PG 60 FA 274805
MPE 250 PS 60 FA 274972
MPE 250 PS 60 FA 274977
MPE 255 PS 60 FA 274978
MPE 260 PS 60 FA 274979

 

2011-2012

Nazwa Numer katalogowy
MPE 210 PS 12 273220
MPE 210 PS 12 273308

 

Numery katalogowe modułów, których dotyczy problem, mogą być wymienione na fakturze lub można je znaleźć na naklejce z tyłu modułów.

 

Ważna informacja

W PRZYPADKU UŻYTKOWANIA INSTALACJI Z WYŻEJ WYMIENIONYMI PANELAMI FOTOWOLTAICZNYMI NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH INSTRUKCJI:

INSTALACJĘ FOTOWOLTAICZNĄ NALEŻY SPRAWDZAĆ, WYŁĄCZNIE Z ZACHOWANIEM PONIŻSZYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI:

POD ŻADNYM POZOREM NIE DOTYKAĆ MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH BEZ ZABEZPIECZENIA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. BEZ PODJĘCIA ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA. NIE WOLNO RÓWNIEŻ DOTYKAĆ ŻADNYCH PRZEWODÓW, WTYCZEK, CZĘŚCI KONSTRUKCJI NOŚNEJ ANI INNYCH ELEMENTÓW INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ.

NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE NIEUPOWAŻNIONE OSOBY TRZECIE NIE MAJĄ DOSTĘPU DO INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ. WYKWALIFIKOWANY PRACOWNIK MUSI ZOSTAĆ POINFORMOWANY O ISTNIEJĄCYM ZAGROŻENIU PRZED PODJĘCIEM DZIAŁAŃ.

JEŻELI NIE MA PEWNOŚCI, ŻE NIEUPOWAŻNIONE OSOBY TRZECIE NIE MAJĄ DOSTĘPU DO INSTALACJI, POWINNA ONA ZOSTAĆ NATYCHMIAST ZDEMONTOWANA PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL, A MODUŁY FOTOWOLTAICZNE NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA.

TO OSTRZEŻENIE NALEŻY KONIECZNIE PRZEKAZAĆ BEZ WYJĄTKU WSZYSTKIM OSOBOM, KTÓRE PRACUJĄ PRZY INSTALACJI LUB W INNY SPOSÓB MOGĄ SIĘ Z NIĄ STYKAĆ.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem

solartf@schueco.com

 

Pod warunkiem przestrzegania powyższych wskazówek można kontynuować eksploatację modułów.