System aukcyjny odnosi skutek

20 maja 2021
System aukcyjny odnosi skutek

System aukcyjny działa w Polsce już od 5 lat. W wyniku już rozstrzygniętych aukcji zakontraktowano łącznie 3 230 MW nowych mocy fotowoltaicznych.

Dla dwóch pierwszych aukcji z 2016 i 2017 minął już termin realizacji budowy projektu. Łączna moc projektów które już rozpoczęły wytwarzanie energii to odpowiednio 59,5 MW i 277 MW, co stanowi 94 % mocy projektów fotowoltaicznych, które wygrały aukcje w tych latach. Wynika z tego, że inwestorzy wywiązują się z umów, a system aukcyjny na polskim rynku fotowoltaicznym przynosi oczekiwane rezultaty. Projekty z 2018 roku planowo miały być zrealizowane do końca maja 2020 roku, ale ich termin został wydłużony o rok ze względu na pandemię COVID-19. Udział zrealizowanych projektów, które wytwarzają energię to 53 % w roku 2018 (stan na I kw. 2021). W dwóch ostatnich aukcjach moc nowych zakontraktowanych projektów fotowoltaicznych wynosi około 2,4 GW. Dodatkowo od 2019 roku fotowoltaika zyskuje coraz większy udział w koszyku powyżej 1 MW.

 

Do tej pory URE przeprowadziło 5 aukcji OZE w latach 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020, w których zakontraktowano łącznie 2 514 projektów fotowoltaicznych. Wyniki aukcji pokazały, że, „mały” koszyk jest zdominowany przez instalacje fotowoltaiczne. W koszyku powyżej 1 MW trwa konkurencja między nowo budowanymi farmami fotowoltaicznymi a farmami wiatrowymi na lądzie, których moc nie będzie dynamicznie przyrastać ze względu na ograniczenie ustawą 10H. Skutkuje to tym, że w wyniku aukcji z 2020 roku liczba ofert oraz zakontraktowana moc instalacji fotowoltaicznych zrównały się z elektrowniami wiatrowymi, w latach poprzednich większy udział miała energetyka wiatrowa. Fotowoltaika stale się rozwija, liczba rozwijanych projektów PV stale rośnie. IEO prognozuje, że w następnych latach moc i liczba projektów, które będą konkurować w aukcjach OZE będzie większa niż dotychczas.

Więc informacji o stanie realizacji projektów aukcyjnych w raporcie Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021, którego publikacja planowana jest na 26 maja 2021 r.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika