Bieżący rok przyniesie ogromny rozwój w segmencie farm PV w Polsce

25 lutego 2021
Bieżący rok przyniesie ogromny rozwój w segmencie farm PV w Polsce

Według najnowszych danych od czterech największych operatorów sieci dystrybucyjnej (OSD) w Polsce, w IV kwartale 2020 wydano aż 1,8 GW warunków przyłączenia dla źródeł fotowoltaicznych. Tym samym padł kolejny rekord pod względem wydanych warunków przyłączeń w jednym kwartale.

Z kwartału na kwartał OSD wydają coraz więcej warunków przyłączenia dla elektrowni fotowoltaicznych. W I kwartale 2020 było to łącznie 641 MW, w II kw. – 838 MW a w III kw. – 1174 MW. Łącznie w 2020 roku wydano 4,4 GW warunków przyłączenia dla źródeł przyłączających się do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV. Warunki przyłączenia wydane tylko w 2020 roku dla samych farm fotowoltaicznych przekroczyły już obecną całkowitą moc zainstalowaną w fotowoltaice, które wg danych ARE S.A. na koniec 2020 roku wynosi 3,96 GW.

Najwięcej warunków przyłączenia dla fotowoltaiki w 2020 roku wydała ENEA Operator. Łączna moc wydanych warunków przyłączenia dla projektów fotowoltaicznych na terenie działania tego operatora wynosiła 2,2 GW. Moc warunków wydanych przez ENEA Operator stanowią połowę całkowitej mocy wydanych warunków przyłączeń w 2020 roku w całej Polsce. Pozostałych trzech Operatorów wydało łącznie 2,2 GW warunków przyłączeń, w tym Tauron Dystrybucja wydał ich w 2020 roku łącznie około 480 MW, PGE Dystrybucja wydała 775 MW zaś ENERGA Operator 963 MW.

Według stanu na koniec 2020 roku warunki przyłączenia do sieci posiada ponad 5,6 tys. projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy prawie 10 GW. Wśród tych 10 GW są projekty, które już wzięły udział w aukcjach OZE ale nie zdążyły się jeszcze wybudować i rozpocząć wytwarzania energii – są to głównie projekty z aukcji 2019 i 2020, których potencjał szacuje się na 2,3 GW.

Ogromną większość wśród projektów z wydanymi warunkami przyłączenia stanowią projekty o mocy około 1 MW. Ale pojawia się także coraz więcej dużych farm PV. Dotychczas warunki przyłączenia do sieci otrzymało 466 projektów fotowoltaicznych o mocy przyłączeniowej powyżej 1 MW, o łącznej mocy ponad 3 GW. Na polskim rynku deweloperzy obecnie najchętniej rozwijają duże projekty PV z zakresu mocy 5 MW – 50 MW. Powyższy wykres prezentuje łączną moc wydanych warunków przyłączenia w podziale na dane zakresy mocy w 2020 roku oraz przed 2020 rokiem.

Tak duża aktywność deweloperska świadczy o ciągle niesłabnącym dynamicznym rozwoju rynku fotowoltaicznego w Polsce. W 2020 roku obserwowaliśmy boom na instalacje prosumenckie i prężny rozwój tego sektora. Natomiast biorąc pod uwagę ilość wydawanych warunków przyłączenia dla farm PV oraz fakt, że w ostatniej aukcji OZE w małym koszyku nadpodaż projektów była dwukrotna, to można wnioskować, że bieżący rok przyniesie ogromny rozwój w segmencie farm PV w Polsce. Nie tylko, jak to było do tej pory, farm o mocy 1 MW, ale również wielkoskalowych farm PV o mocy kilkudziesięciu MW.

Źródło: IEO

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika