Systemy fotowoltaiczne a ochrona przeciwpożarowa

20 września 2018
Systemy fotowoltaiczne a ochrona przeciwpożarowa

Od kilkudziesięciu lat na całym świecie mamy do czynienia z niezwykle dynamicznym rozwojem technik solarnych, a w szczególności fotowoltaiki. Do 2060 roku niemal 40% energii elektrycznej będzie powstawać w elektrowniach PV, co uczyni fotowoltaikę wiodącym źródłem energii. Ilość zainstalowanej mocy PV na świecie szybko wzrasta.

Dachy domów, budynków przemysłowych i handlowych są idealnym miejscem do zamiany energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Dzieje się tak nie tylko ze względów ekonomicznych. Systemy PV na domach i budynkach to również sposób na wykazanie zaangażowania w poprawę stanu środowiska naturalnego i poczucie bezpieczeństwa energetycznego. Ale niosą one również pewne zagrożenia.

Celem artykułu, który ukazał się w numerze 2/2018 Magazynu Fotowoltaka jest przedstawienie zagrożeń pożarowych związanych z systemami fotowoltaicznymi. Koncentruje się on na prewencji, czyli ocenie ryzyka pożaru, którego źródłem będzie system fotowoltaiczny zamontowany na dachu lub ścianie budynku, i na sprawdzeniu zgodności projektu budowlanego i elektrycznego systemu PV z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Systemy fotowoltaiczne różnią się od konwencjonalnych systemów zasilania pod kilkoma względami. Dokładna wiedza na temat specyficznych cech systemów fotowoltaicznych jest więc ważna rzeczą przy ich projektowaniu, szacowaniu wielkości, instalacji i obsłudze.

Artykuł porusza zagadnienia:

  • Zagrożenia powodowane pożarem instalacji PV
  • Ogniotrwałość systemów fotowoltaicznych
  • Normy wykorzystywane dla certyfikacji jakości wykonania, trwałości modułów fotowoltaicznych oraz bezpieczeństwa ich użytkowania
  • System fotowoltaiczny przyczyną pożaru
  • Zmiany w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej systemów PV

Pobierz cały artykuł

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika