Szansa na dotację do fotowoltaiki dla oczekujących z list rezerwowych Mój Prąd 2.0

29 września 2021
Szansa na dotację do fotowoltaiki dla oczekujących z list rezerwowych Mój Prąd 2.0

Większa pula środków w programie „Mój Prąd 2.0”. Szansa na dotację do fotowoltaiki  dla oczekujących z list rezerwowych.

Trwają prace nad kolejnym – już czwartym – zwiększeniem budżetu w drugiej edycji programu „Mój Prąd”. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję o ponownym zwiększeniu puli pieniędzy przeznaczonych dla osób, które w II naborze ubiegały się o dofinansowanie do domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Oznacza to, że dotacje może otrzymać nawet ponad 20 tysięcy wnioskodawców umieszczonych obecnie na listach rezerwowych.

Program „Mój Prąd 2.0” spotkał się z ogromnym zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów. Jego budżet był trzykrotnie zwiększany  do łącznej kwoty 1,159 mld zł, ale nawet tak wielka pula środków nie pozwoliła na zaspokojenie oczekiwań setek tysięcy osób wnioskujących o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na dachach ich domów. Wnioskodawcy, których wnioski zostały wprawdzie pozytywnie ocenione, ale nie wystarczyło dla nich środków finansowych na dotacje, trafili na listy rezerwowe.

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej postanowił zadbać o środki finansowe dla grupy wnioskodawców umieszczonych na listach rezerwowych i podjął decyzję o kolejnym zwiększeniu puli pieniędzy dla II naboru w programie „Mój Prąd”. Uchwała zarządu NFOŚiGW wymaga teraz przygotowania specjalnego programu priorytetowego (lub wprowadzenia zmian w już istniejącym), który będzie umożliwiał finansowanie wyłącznie projektów umieszczonych na listach rezerwowych, sporządzonych w trakcie realizacji programu „Mój Prąd 2.0”.

Należy podkreślić, że wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski w II naborze programu „Mój Prąd” i trafili na listy rezerwowe, otrzymają dofinansowanie w kwocie do 5 tys. zł, gdyż taki właśnie pułap dofinansowania dla pozytywnie ocenionych projektów zakładała tamta edycja.

Tymczasem warto przypomnieć, że kończy się już budżet tegorocznego, III naboru w programie „Mój Prąd”, który wynosi 534 mln zł. Ta kwota alokacji wystarczy na dofinansowanie maksymalnie 178 tys. domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, a do 28 września br. zostało już złożonych blisko 167 tys. wniosków. Przy tym poziomie zainteresowania programem i tej dynamice składania wniosków, już za kilka dni nabór może zostać zamknięty z powodu braku środków finansowych. Osoby chcące skorzystać z dotacji powinny pospieszyć się ze złożeniem dokumentów.

O dotację w programie „Mój Prąd 3.0” może ubiegać się osoba fizyczna, której instalacja fotowoltaiczna jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej (m.in. istnieje licznik dwukierunkowy). Instalacja o mocy 2-10 kW musi być przeznaczona na cele mieszkaniowe. Dotacja obejmuje wydatki poniesione od 1 lutego 2020 r. – pod warunkiem, że instalacja nie została zakończona przed tą datą, a inwestycja nie jest rozbudową już istniejącego systemu. Z NFOŚiGW w ramach dofinansowania można uzyskać zwrot do 50 proc. kosztów inwestycji, maksymalnie 3000 zł na instalację.

Źródło: NFOŚiGW

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika