TDJ planuje przejąć Projekt-Solartechnik

14 stycznia 2021
TDJ planuje przejąć Projekt-Solartechnik

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wpłynęły wnioski od TDJ w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy z Maciejem Marcjanikiem oraz w sprawie przejęcia kontroli nad spółką Projekt-Solartechnik.

Pierwsza zamierzona koncentracja będzie polegać na utworzeniu przez Macieja Marcjanika oraz podmiot bezpośrednio lub pośrednio zależny TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach wspólnego przedsiębiorcy z siedzibą w Polsce („Wspólny Przedsiębiorca”).

Wspólny Przedsiębiorca zostanie utworzony w celu inwestowania w spółki portfelowe realizujące projekty dotyczące farm solarnych.

Druga z koncentracji będzie polegać na przejęciu przez podmiot bezpośrednio lub pośrednio zależny TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach kontroli nad Projekt-Solartechnik S.A. i jej spółkami zależnymi.

TDJ S.A. stoi na czele Grupy TDJ realizującej inwestycje w obszarach: equity (inwestycje w dojrzałe spółki), venture (inwestycje w innowacyjne, technologiczne spółki – startup’y), estate (inwestycje w obszarze nieruchomości) oraz finance (inwestycje nadwyżek finansowych Grupy TDJ w instrumenty o wysokiej płynności).

Maciej Marcjanik prowadzi działalność gospodarczą oraz kontroluje spółki działające na rynku fotowoltaicznym, specjalizujące się w kompleksowych rozwiązaniach dla podmiotów planujących wytwarzanie energii elektrycznej przy użyciu promieniowania słonecznego.

Projekt-Solartechnik S.A. wraz z jej obecnymi i docelowymi spółkami zależnymi („Grupa P+S”) prowadzi działalność na rynku fotowoltaicznym, specjalizując się w kompleksowych rozwiązaniach dla podmiotów planujących wytwarzanie energii elektrycznej przy użyciu promieniowania słonecznego. Zamierzona koncentracja ma na celu wejście Grupy TDJ na rynek fotowoltaiki poprzez włączenie w swój skład doświadczonej w tym obszarze Grupy P+S oraz jej dalszy rozwój, wzmocniony dzięki zasobom oraz doświadczeniu inwestycyjnemu Grupy TDJ.

Fot. Projekt-Solartechnik

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika