Technologia EVOLAR – nakładanie warstwy perowskitu poprzez odparowywanie

11 stycznia 2022
Technologia EVOLAR – nakładanie warstwy perowskitu poprzez odparowywanie

Wydajność konwencjonalnych ogniw słonecznych na bazie krzemu ustabilizowała się na poziomie niewiele powyżej 20%, a rynek stał się w ciągu ostatniej dekady bardzo skomercjalizowany. Technologia ogniw słonecznych w tandemie z perowskitem jest jednak obiecującym rozwiązaniem zwiększającym ich wydajność.

Perowskit: fotowoltaika nowej generacji

Perowskity to syntetyzowane materiały o dużym potencjale, ponieważ ich struktura jest idealna do tworzenia taniej i wydajnej fotowoltaiki. Podczas gdy konwencjonalne ogniwa słoneczne są najskuteczniejsze w zakresie widma słonecznego o niskiej energii, dodanie warstwy perowskitu pozwala ogniwom lepiej wykorzystywać wysokoenergetyczną część widma. Ponieważ tandemowe ogniwa perowskitowe zapewniają znacznie szerszą optyczną przerwę wzbronioną niż ogniwa konwencjonalne, są idealną opcją do budowy złożonych struktur.

Światowej klasy technologia cienkowarstwowa

EVOLAR posiada wiedzę specjalistyczną w zakresie odparowywania materiałów cienkowarstwowych, mającą zastosowanie do budowy ogniw słonecznych, dzięki czemu zajmuje wiodącą na świecie pozycję w tej dziedzinie. EVOLAR opracował własną technologię fotowoltaiczną – PV Power Booster – która polega na nałożeniu cienkowarstwowej warstwy perowskitu przy użyciu unikalnej technologii odparowywania. PV Power Booster firmy EVOLAR zwiększa wydajność ogniw słonecznych o 25% w porównaniu z konwencjonalnymi modułami słonecznymi na bazie krzemu, dzięki czemu technologia ta może zmienić zasady gry w branży fotowoltaicznej.

Łatwa integracja z istniejącą produkcją

Technologia perowskitu PV Power Booster firmy EVOLAR może przekształcić cały światowy rynek modułów fotowoltaicznych, zapewniając znacznie wyższą wydajność przy tych samych kosztach produkcji per wat w stosunku do konwencjonalnych ogniw słonecznych. Technologia ta umożliwia producentom modułów fotowoltaicznych przekształcenie produktu podstawowego w produkt premium poprzez zintegrowanie technologii przy użyciu PV Power Booster Line.

Rozwiązanie pod klucz

Rozwiązanie EVOLAR PV Power Booster Line oferuje kompletną i łatwą do zintegrowania linię produkcyjną ogniw tandemowych, którą można uruchomić w ciągu 12 do 18 miesięcy. Prototypowa linia produkcyjna już działa w centrali EVOLAR, umożliwiając przeprowadzanie eksperymentów 24/7, dzięki czemu firma może zaprojektować i skonstruować moduły produkcyjne PV Power Booster Line w celu zaspokojenia specyficznych potrzeb klientów.

Linia PV Power Booster firmy EVOLAR zaczyna się podobnie jak każdy inny proces produkcji ogniw słonecznych. Szkło wchodzi na linię, gdzie jest myte przed przejściem przez początkowe fazy osadzania napylania i modelowania. Podłoża następnie wchodzą w proces osadzania folii perowskitowej, który opiera się na unikalnej technologii odparowywania. Następnie podłoża przechodzą przez etap precyzyjnego osadzania warstwy atomowej (ALD), po czym następują dodatkowe etapy modelowania i rozpylania przed ostateczną kontrolą.

EVOLAR jest liderem ewolucji w dziedzinie energii słonecznej, komercjalizując nową generację fotowoltaiki, oferując rozwiązanie umożliwiające produkcję na skalę przemysłową tandemowych ogniw słonecznych z perowskitem. Mający siedzibę w Uppsali w Szwecji EVOLAR nawiązał bliskie relacje z Uppsala University, najstarszym i najbardziej prestiżowym uniwersytetem w Szwecji.

Źródło: Evolar AB, Szwecja

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika