Trwa budowa największej farmy fotowoltaicznej TAURONA

23 lutego 2023
Trwa budowa największej farmy fotowoltaicznej TAURONA

Na terenie budowy farmy fotowoltaicznej w Mysłowicach zamontowanych zostało już ponad 60 tys. modułów fotowoltaicznych. Będzie to największa elektrownia słoneczna TAURONA o docelowej mocy 100 MW. W pierwszym etapie planowane jest uruchomienie 37 MW, a energia popłynie jeszcze w tym roku.

– Przyspieszamy realizację założeń Zielonego Zwrotu TAURONA, w tej chwili w budowie mamy cztery farmy wiatrowe o łącznej mocy ponad 140 MW i dwie fotowoltaiczne o łącznej mocy niemal 150 MW – mówi Paweł Szczeszek, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Przywracanie terenom poprzemysłowym ich wcześniejszej funkcji, przynosi podwójną korzyść środowiskową. Z jednej strony tereny, które dotychczas funkcjonowały jako nieużytki zyskują kolejne życie, z drugiej – pełnią istotną rolę w procesie produkcji zielonej energii – dodaje prezes TAURONA.

Elektrownia powstaje na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych. Prace budowlane rozpoczęły się w lipcu 2022 r.

Trwająca budowa instalacji o mocy około 37 MW to pierwszy etap realizacji inwestycji, która docelowo ma osiągnąć moc około 100 MW. Na realizację pierwszego etapu TAURON otrzymał 82,5 mln złotych nieoprocentowanej pożyczki z możliwością umorzenia do 24 mln zł kosztów kwalifikowanych. Umowa o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 została zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Farma zostanie przyłączona do rozdzielni elektroenergetycznej 110 kV należącej do TAURON Dystrybucja, a zlokalizowanej przy Elektrowni Jaworzno. Ułożone zostaną trzy równoległe linie kablowe 110 kV. Linia w całości przebiegała będzie pod ziemią.

Źródło: Tauron