UE proponuje limity dochodów z OZE

14 września 2022
UE proponuje limity dochodów z OZE

Elektrownie fotowoltaiczne w całej Unii Europejskiej (UE) mogą podlegać tymczasowemu ograniczeniu dochodów w ramach nowych propozycji mających na celu pomoc konsumentom energii w obniżeniu ich rachunków.

Komisja Europejska (KE) zaproponowała tymczasowe ograniczenie przychodów dla „inframarginalnych” producentów energii elektrycznej w technologiach o niższych kosztach wytwarzania, takich jak odnawialne źródła energii, energia jądrowa i węgiel brunatny. KE twierdzi, że ci producenci „osiągają wyjątkowe dochody”, ponieważ elektrownie gazowe podniosły hurtową cenę energii elektrycznej.

Komisja zaproponowała, aby do 31 marca 2023 r. ustalić górny limit przychodów na poziomie 180 euro/MWh (180 USD/MWh), co według niej pozwoli producentom pokryć koszty inwestycji i koszty operacyjne bez uszczerbku dla inwestycji w nowe moce. Według prognoz KE państwa członkowskie UE byłyby w stanie pozyskać do 117 mld EUR z limitu w skali roku, a nadwyżka dochodów byłaby kierowana do końcowych odbiorców energii elektrycznej narażonych na wysokie ceny. KE stwierdziła, że dochody te można następnie wykorzystać na wsparcie dochodów, rabaty, inwestycje w odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną lub technologie dekarbonizacji.

Propozycje, które zostały przedstawione w dniu dzisiejszym, przewidują, że limit powinien być ograniczony do przychodów rynkowych, a nie obejmować całkowite przychody z wytwarzania (w tym na przykład pochodzące z systemów wsparcia), aby uniknąć znaczącego wpływu na początkową oczekiwaną rentowność projektu. Dla ustrzeżenia się przed wystąpieniem nadmiernych obciążeń administracyjnych, propozycja KE sugeruje, że państwa członkowskie powinny mieć możliwość wyłączenia z limitu przychodów instalacji wytwórczych o mocy poniżej 20 kW.

KE zaproponowała również coś, co nazywa „tymczasową składką solidarnościową” od nadwyżki zysków generowanych z działalności w sektorach ropy naftowej, gazu, węgla i rafinerii, które nie są objęte limitem dochodów inframarginalnych. Byłaby ona zbierana przez państwa członkowskie w przypadku zysków w 2022 r., które przekraczają wzrost o 20% w stosunku do średnich zysków z poprzednich trzech lat, przy czym przychody miałyby zostać przekierowane do odbiorców energii, w szczególności gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji, firm dotkniętych kryzysem i sektorów energochłonnych. Składki solidarnościowe sektora paliw kopalnych byłyby stosowane przez rok po wejściu w życie i mogłyby przynieść szacunkową kwotę około 25 mld EUR dochodów publicznych.

Dodatkowo, gdy UE stoi w obliczu skutków poważnego niedopasowania popytu i podaży energii, KE zaproponowała, aby państwa członkowskie dążyły do zmniejszenia ogólnego zapotrzebowania na energię elektryczną o co najmniej 10% do 31 marca 2023 r. Szef polityki klimatycznej UE, Frans Timmermans, powiedział: Obecny kryzys energetyczny uświadamia, że era tanich paliw kopalnych minęła. Musimy przyspieszyć przejście na rodzimą energię odnawialną.

W ramach głosowań plenarnych nad dyrektywą w sprawie odnawialnych źródeł energii posłowie do Parlamentu Europejskiego oficjalnie przyjęli minimalny poziom 45% udziału energii odnawialnej w Europie na rok 2030. Ostateczną liczbą 418 głosów za dyrektywą w sprawie odnawialnych źródeł energii, cel ten otrzymał szerokie poparcie ze strony posłów do Parlamentu Europejskiego z całego spektrum politycznego.

Źródła: European Commission, PV-Tech.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika