Umowy na realizację inwestycji w rozbudowę i modernizację infrastruktury elektroenergetycznej

16 maja 2024
Umowy na realizację inwestycji w rozbudowę i modernizację infrastruktury elektroenergetycznej

Podpisano trzy pierwsze umowy na realizację inwestycji z Funduszy Europejskich. Na inwestycje przeznaczono ponad 15 miliardów zł w ramach dotacji i 70 miliardów zł w ramach pożyczek.

Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska podpisała  umowy: z PGE Dystrybucja oraz ENERGA Operator dotyczące projektów rozbudowy i modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej.

Przystępujemy do niezwykle ważnego i wyczekiwanego procesu modernizacji i zwiększania elastyczności sieci elektroenergetycznych. Ale także stosowania inteligentnych rozwiązań, które sprawią, że koszt bilansowania energii w sieci będzie się obniżał – powiedziała wiceminister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Transformacja polskiej energetyki wymaga olbrzymich nakładów finansowych. Kluczowa w tym zakresie jest rozbudowa infrastruktury energetycznej, w tym sieci przesyłowych i dystrybucyjnych z wykorzystaniem technologii smart grid i magazynów energii. Modernizacja systemu elektroenergetycznego jest warunkiem dla przyłączeń odnawialnych źródeł energii, zarówno tych małych instalacji – prosumenckich, jak i dużych elektrowni produkujących energię z wiatru, słońca, czy biomasy. To natomiast zwiększa niezawodność dostaw energii elektrycznej i bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Podpisane umowy dotyczą trzech projektów:

  1.     Rozwój inteligentnej sieci elektroenergetycznej na terenie Oddziału Warszawa PGE Dystrybucja S.A., całkowita wartość projektu ponad 85 mln zł, rekomendowana kwota dofinansowania ponad 52 mln zł.
  2.     Rozwój inteligentnej sieci elektroenergetycznej na terenie Oddziału Skarżysko-Kamienna PGE Dystrybucja S.A., całkowita wartość projektu ponad 65 mln, rekomendowana kwota dofinansowania prawie 40 mln zł.
  3.     Rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych Energa-Operator SA O/Płock i O/Olsztyn w celu zwiększenia potencjału dla przyłączenia OZE, całkowita wartość projektu ponad 70 mln zł, rekomendowana kwota dofinansowania ponad 53 mln zł.

 

Źródło: MKiŚ