Uwagi IEO do projektu zmian w ustawie o OZE

18 maja 2016
Uwagi IEO do projektu zmian w ustawie o OZE

Instytut Energetyki Odnawialnej przygotował dogłębną analizę treści i skutków propozycji legislacyjnej oraz zaproponował zmiany w noweli ustawy OZE. W ocenie IEO, autorzy projektu nowelizacji ustawy OZE nie przedstawiają jej skutków i ignorują negatywny wpływ proponowanych rozwiązań na szereg grup społecznych i przemysłowych.
Pod opacznie interpretowanym hasłem „stabilności” źródeł (a nie systemu energetycznego), nowelizacja ustawy staje się okazją do wsparcia dla „zasiedziałych” i bogatych branż resortu energii i całego kompleksu paliwowo-energetycznego. Jednocześnie nowelizacja zamiast być „doprecyzowanym instrumentem wsparcia” staje się narzędziem niejasnych transferów finansowych prowadzącym do generowania strat u biedniejszej większości (rolnictwo, przemysł drzewny, spożywczy, produkcji maszyn dla OZE), która tworzy więcej miejsc pracy i generuje potężną nadwyżkę w krajowym eksporcie.
IEO proponuje wzmocnienie instrumentów wsparcia adresowanych do segmentu energetyki rozproszonej i obywatelskiej oraz najsłabszych uczestników rynku: prosumentów, małych średnich firm i jednoczenie ograniczenie nadmiarowego strumienia pomocy publicznej kierowanej na współspalanie biomasy z węglem na masową skalę.

Pełna wersja uwag IEO do noweli ustawy OZE

 

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika