Wsparcie samorządów w realizacji programu „Czyste powietrze”

28 czerwca 2024
Wsparcie samorządów w realizacji programu „Czyste powietrze”

Niemal pół miliarda złotych (488 mln) trafi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) do samorządów, aby wesprzeć je w skutecznej realizacji programu „Czyste Powietrze”.

Dzięki wsparciu Narodowego Funduszu sfinansowane zostaną:

  • 96 mln zł na dalsze funkcjonowanie gminnych punktów konsultacyjno-informacyjnych,
  • 25 mln zł dla najskuteczniejszych gmin zaangażowanych w „Czyste Powietrze”,
  • 367 mln zł dla operatorów programu.

Obecnie w program „Czyste Powietrze” zaangażowanych jest 2160 polskich gmin (ok. 87 proc.). W punktach konsultacyjno-informacyjnych wszyscy zainteresowani uzyskują niezbędne odpowiedzi na pytania o dofinansowanie w tym programie. Przewidywany budżet finansowania gminnych punktów konsultacyjno-informacyjnych na najbliższy rok wynosi 96 mln zł.

Finansowanie punktów konsultacyjno-informacyjnych w kolejnym roku będzie dotyczyło wszystkich gmin – niezależnie od tego, czy miały już wcześniej podpisane porozumienie z wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw), czy przystąpią do współpracy dopiero w 2024 r.

Nowe możliwości współpracy

W tym roku NFOŚiGW przedstawi gminom nowe możliwości współpracy – w roli operatorów programu „Czyste Powietrze”, co oznacza, że ich zadaniem będzie dotarcie do potencjalnych beneficjentek i beneficjentów, którzy nie są w stanie samodzielnie uzyskać dofinansowania z programu. System zachęt będzie najkorzystniejszy dla tych gmin, które zaoferują swoim mieszkańcom kompleksowe wsparcie.

NFOŚiGW pracuje nad szczegółami nowego rozwiązania, bazując na doświadczeniach zebranych w tym zakresie w województwach małopolskim i świętokrzyskim, w których od 2023 r. pilotażowo działają już tacy operatorzy. Budżet tego zadania w perspektywie 2029 r. wyniesie 367 mln zł.

Nagrody dla najaktywniejszych gmin

NFOŚiGW przygotowuje również kolejny ranking najbardziej aktywnych gmin w „Czystym Powietrzu” – obejmuje on ok. 30 proc. gmin uczestniczących w tym programie. Pod uwagę będzie brana liczba wniosków o dofinansowanie termomodernizacji budynków podzielona przez liczbę budynków jednorodzinnych w danej gminie. Analizowane będą dane zebrane od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Ranking zostanie opublikowany do końca czerwca br. na stronie programu czystepowietrze.gov.pl – najlepsze gminy dostaną dodatkowe finansowanie działań, na co NFOŚiGW przeznaczy do 25 mln zł.

Źródło: gov.pl