Wsparcie społeczności energetycznych

21 września 2023
Wsparcie społeczności energetycznych

Dnia 19 września ruszył nabór w ramach I części wsparcia dla społeczności energetycznych z KPO. Budżet programu to ok. 435 mln zł. W poszczególnych działaniach mogą wziąć udział klastry energii, spółdzielnie energetyczne oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Dwa etapy naboru

W poszczególnych działaniach mogą wziąć udział klastry energii, spółdzielnie energetyczne oraz JST. Z wyjątkiem spółdzielni energetycznych część przedinwestycyjna jest podzielona na dwa etapy.

Pierwszy z nich skupia się na opracowaniu koncepcji rozwoju. Drugi zakłada wsparcie dalszych działań związanych z rozwojem społeczności i przygotowaniem projektów inwestycyjnych. Rozwinięte klastry energii mogą od razu startować od drugiego etapu.

Dla spółdzielni energetycznych przewidziano wsparcie w ramach jednego, całościowego etapu.

 

 

 

W części inwestycyjnej klastry energii i spółdzielnie energetyczne mogą ubiegać się o finansowania w jednym z kilku kierunków związanych z realizacją konkretnych projektów.

W ramach I części (przed inwestycyjnej) przewidziane jest wsparcie 139 podmiotów, przewidziany budżet wyniesie 187 mln zł (natomiast budżet całego programu to ok. 435 mln zł). Maksymalny poziom wsparcia to 95% wartości projektów.

Dla kogo

Wnioski mogą składać:

  • klastry energii,
  • spółdzielnie energetyczne,
  • jednostki samorządu terytorialnego, które nie są członkiem ani koordynatorem istniejącego klastra energii lub członkiem spółdzielni energetycznej bądź obywatelskiej społeczności energetycznej OZE.

Maksymalne kwoty wsparcia wynoszą w ramach I części:

  • dla klastrów energii – 1,55 mln zł,
  • JST – 1,4 mln zł.
  • dla spółdzielni energetycznych – 400 tys. zł.

Forma składania wniosków

Wnioski będzie można składać od 19 września br. wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez stronę udostępnioną przez Ministerstwo.

Nabór jest pierwszą częścią Inwestycji B2.2.2 Instalacje OZE, realizowanej przez społeczności energetyczne.

Budżet

Budżet tej części wynosi 187 mln zł, a całe wsparcie przewidziane programem to blisko 435 mln zł (finansowane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności). Druga część obejmie wyłonienie 10 najbardziej zaawansowanych projektów społeczności energetycznych, które uzyskają dofinansowanie dla demonstracyjnych instalacji OZE.

Źródło: MRiT

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika