Wykaz certyfikowanych falowników

3 sierpnia 2021
Wykaz certyfikowanych falowników

PTPiREE opublikowało wykaz falowników, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych będących członkami PTPiREE, w zakresie posiadania odpowiednich certyfikatów sprzętu w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych.

Wykaz zawiera spis urządzeń, które zostały pozytywnie zweryfikowane na podstawie wymagań określonych w dokumencie „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych opracowanego zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (kodeks NC RfG)”, który reguluje zasady wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania do sieci OSD i OSP zrzeszonych w PTPiREE.

Wykaz będzie podlegał ciągłej aktualizacji, w zależności od uzyskania pozytywnej weryfikacji przez kolejne urządzenia.

Wykaz certyfikatów (ptpiree.pl)

Fot. Partex

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika