Wymiana energii w inteligentnym sąsiedztwie

12 czerwca 2017
Wymiana energii w inteligentnym sąsiedztwie

Lokalne społeczności z całego świata coraz częściej zaczynają korzystać z niewielkich sieci energetycznych, co dowodzi potencjału inteligentnych technologii w zakresie zrewolucjonizowania sposobu, w jaki w przyszłości będziemy korzystać z energii. Naukowcom udało się stworzyć innowacyjny system zdolny do zaspokojenia potrzeb w zakresie dostaw energii elektrycznej na żądanie, co umożliwi częściowe zrównoważenie wahań energii słonecznej i zapewni większą samowystarczalność.

Energia słoneczna to najbardziej popularne na świecie źródło energii odnawialnej. Jednakże rosnący udział w rynku oraz niespójność dostaw sprawiają, że wymagania dotyczące sieci zaopatrzenia w elektryczność są bardzo wysokie. Dodatkowo ograniczają one samowystarczalność budynków mieszkalnych lub komercyjnych posiadających zamontowane na dachu panele słoneczne generujące elektryczność. Z tego powodu operatorzy sieci energetycznych muszą utrzymywać różne systemy awaryjne, z których najbardziej powszechne są obecnie elektrownie węglowe samym swoim istnieniem niweczące korzyści wynikające ze stosowania odnawialnych źródeł energii.

Rozwiązaniem tych problemów może być skoordynowane przesunięcie obciążenia oraz magazynowanie i wymiana nadmiaru energii z budynkami znajdującymi się w sąsiedztwie, co bezpośrednio przełoży się na obniżenie rachunków za elektryczność oraz zmniejszy obciążenia szczytowe publicznych sieci przesyłowych.

Skupiając się na tych ważnych kwestiach, uczestnicy unijnego projektu COSSMIC (Collaborating smart solar-powered micro-grids) opracowali innowacyjne rozwiązanie umożliwiające kontrolowanie zużycia energii i rozproszonych źródeł energii i dostosowanie do różnych kryteriów, takich jak dostępność, cena czy warunki atmosferyczne.

© Unia Europejska 2017. Źródło: CORDIS

Więcej w numerze 2/2017 Magazynu Fotowoltaika. Zaprenumeruj.