Wysokowydajny recykling modułów fotowoltaicznych

20 listopada 2018
Wysokowydajny recykling modułów fotowoltaicznych

Konsorcjum utworzone przez 11 firm i pięć instytutów badawczych z dziewięciu krajów UE opublikowało wyniki projektu wskazujące, że przemyślane gospodarowanie zużytym sprzętem i recykling modułów fotowoltaicznych są niezwykle ekonomiczne.

W projekcie CABRIS programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej „Horyzont 2020”, zainaugurowanym w lipcu 2015 r., naukowcy konsorcjum zademonstrowali trzy główne techniki, które można wykorzystać do wyodrębnienia materiałów wielokrotnego użytku o wysokiej wartości i wydajności z paneli PV przeznaczonych do recyklingu: proces delaminacji i odzyskiwania materiałów o wysokiej wartości, w tym srebra, indu, krzemu, oraz wysokiej czystości szkła z cienkiej, zużytej folii PV i modułów fotowoltaicznych zbudowanych na bazie krzemu; technika odzyskiwania odpadów stałych powstałych przy produkcji urządzeń PV – mieszanka złamanych płytek krzemowych i ogniw; proces suszenia proszku krzemowego jako produktu ubocznego powstającego podczas cięcia materiałów fotowoltaicznych w procesie produkcyjnym.

Twórcy projektu zwrócili uwagę na dyrektywę UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), która weszła w życie w lutym 2014 r. i stanowiła, że do tego roku należało odzyskać co najmniej 85 proc. odpadów z modułów fotowoltaicznych, a 80 proc. z nich poddać recyklingowi lub ponownie wykorzystać.

Odpady powstałe z paneli fotowoltaicznych mogą stać się rynkiem wartym 15 mld dol.

Dyrektywa WEEE wymaga również od producentów paneli fotowoltaicznych, którzy dostarczają moduły na rynek UE, sfinansowania zbiórki i recyklingu ich zużytych paneli PV.

Naukowcy opracowali ponadto techniki ponownego wykorzystywania srebra i krzemu umieszczonych w panelach. Oczyścili odzyskany krzem z rozbitych płytek i ogniw w procesach piro- i hydrometalurgicznych, aby bezpośrednio ponownie go wykorzystać jako materiał wysokiej jakości w przemyśle fotowoltaicznym.

Według raportu opublikowanego przez International Renewable Energy Agency (IRENA) w 2015 r., ilość odpadów pozyskanych z paneli fotowoltaicznych w 2050 r. może być warta 15 mld dol. na światowych rynkach towarowych, pod warunkiem odpowiedniego recyklingu i powtórnego wykorzystania materiałów.

Zgodnie z przewidywaniami IRENA i programu International Energy Agency’s Photovoltaic Power Systems (IEA-PVPS), całkowita zainstalowana moc instalacji fotowoltaicznych może wzrosnąć do 4,5 TW do 2050 r. Jeśli do tego czasu całkowicie zostanie wprowadzony do gospodarki odzysk odpadów z paneli fotowoltaicznych, energia słoneczna będzie mogła pochwalić się jednym z najsolidniejszych istniejących modeli biznesowych o obiegu zamkniętym.

Fot. Solarworld

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika