XTPL wyróżniony w ramach programu Unii Europejskiej Horyzont 2020

2 stycznia 2017

Międzynarodowy potencjał spółki technologicznej XTPL został doceniony przez ekspertów Unii Europejskiej, dzięki czemu otrzymała ona dofinansowanie i wsparcie UE przeznaczone dla najbardziej innowacyjnych europejskich projektów technologicznych. Grant trafia do najciekawszych firm z całej Europy, które pracują nad przełomowymi technologiami i mają solidną strategię biznesową pozwalającą im na wejście na międzynarodowe rynki. Program Ramowy Horyzont 2020 jest największym w historii instrumentem finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej.

Budżet programu na lata 2014–2020 wynosi niemal 80 mld euro. W jego ramach działa instrument SME, który wspiera najbardziej innowacyjne europejskie spółki technologiczne. Beneficjenci wybierani są w drodze konkursu, w którym udział biorą firmy z wielu krajów. Eksperci wskazują niewielkie grono przedsiębiorstw, nazywanych liderami innowacji i pracujących nad technologiami o ambicjach globalnych, gotowych do tego, by stawić czoła światowej konkurencji rynkowej. Kryteria te spełnia mniej niż 10 proc. zgłoszonych do konkursu firm.

XTPL jest coraz częściej zauważalny także poza Polską, a potencjał technologii, nad którą pracujemy, doceniają światowi eksperci. Grant w ramach Horyzontu 2020 udowadnia, że według specjalistów Unii Europejskiej nasze rozwiązanie może w istotny sposób przyczynić się do podniesienia innowacyjności i konkurencyjności Europy na świecie. Wygrana w konkursie, w którym odsetek wyróżnionych firm jest naprawdę niewielki w porównaniu do liczby zgłoszeń, wiele dla nas znaczy. Technologia ultraprecyzyjnego drukowania nanomateriałów może zostać wszechstronnie zastosowana, z korzyścią dla firm, konsumentów i całych państw. Cieszymy się, że zostało to dostrzeżone na szczeblach europejskich – mówi dr Filip Granek, współzałożyciel i CEO XTPL SA.

W ciągu pierwszych dwóch lat realizacji instrumentu SME dofinansowanie otrzymało 1200 europejskich firm. Pod koniec Programu Ramowego Horyzont 2020 z finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw powinno już korzystać 7500 najbardziej innowacyjnych spółek z całej Europy. Pieniądze pomogą im rozwijać pomysły i technologie i rozszerzać działalność na inne kraje całego świata.

Finansowanie w ramach Horyzontu 2020 ma przyczynić się do wzmocnienia europejskiej gospodarki opartej na wiedzy i rozwiązać problemy społeczeństw naszego kontynentu oraz wspierać wzrost gospodarczy i zwiększenie zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej.

Artykuł „Linie, których nie widać, zrewolucjonizują branżę fotowoltaiczną” opisujący technologię opracowaną przez spółkę XTPL można przeczytać w numerze 4.2016 Magazynu Fotowoltaika.

 

Zaprenumeruj