325 mln zł na zielone technologie

1 czerwca 2024
325 mln zł na zielone technologie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie działań obejmujących zielone technologie, w tym wpisujące się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wsparcie jest przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terenie Polski. Dofinansowane zostaną przedsięwzięcia, których celem jest zmiana modelu biznesowego na taki, który uwzględnia rozwiązania gospodarki cyrkularnej, a inwestycja MŚP jest związana z wdrożeniem technologii środowiskowych, w tym związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym. Efektem może być lepsza gospodarka materiałowa, zwiększenie efektywności energetycznej  oraz transformacja w kierunku zerowej ilości odpadów.

Działania objęte dofinansowaniem:

  • zaprojektowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac dostosowawczych (prace budowlane, remonty); zakup lub
  • zaprojektowanie nowych technologii;
  • zakupy inwestycyjne (np. zakup środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane, zakup wyposażenia, zakup oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, zakup bardziej przyjaznych dla środowiska maszyn, zakup robót i materiałów budowlanych);
  • szkolenia, przekwalifikowanie pracowników.

Terminy składania wniosków: od  25 czerwca do 10 sierpnia br.

Forma składania wzniosów: za pośrednictwem systemu LSI.

Więcej informacji na stronie: Inwestycje we wdrażanie technologii środowiskowych, w tym związanych z GOZ – PARP – Centrum Rozwoju MŚP

Źródło: gov.pl