71 mln zł na budowę 28 farm fotowoltaicznych

14 grudnia 2023
71 mln zł na budowę 28 farm fotowoltaicznych

Projekt Solartechnik, jeden z największych deweloperów OZE w Polsce, podpisał umowę na finansowanie kosztów  budowy 28 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 27 MW. Kredytodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Kwotę 71 mln zł firma Projekt Solartechnik przeznaczy na finansowanie kosztów budowy 28 farm fotowoltaicznych zlokalizowanych w 13 województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

26 z 28 farm objętych finansowaniem zostało zgłoszonych do systemu aukcyjnego. Łączna moc instalacji PV to ok. 27. MW, ich wielkość mieści się w przedziale 0,611 – 1 MW. Wszystkie projekty realizowane są przez Projekt Solartechnik i powinny zostać zenergetyzowane do końca 2024 r.

 

 

 

 

Ostateczna data spłaty kredytu to grudzień 2042 r.

Działamy zgodnie z przyjętą w maju tego roku strategią biznesową i dążymy do coraz większego finansowania zewnętrznego projektów. Kolejna umowa typu project finance przybliża nas do realizacji nakreślonych na lata 2023-2027 celów – mówi Łukasz Paśnik, finance manager Projekt Solartechnik.

W czerwcu br. Projekt Solartechnik podpisał umowę z PFR na finansowanie kosztów budowy 26 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 43,09 MW. Ponadto, w marcu br., rozpoczął również współpracę w zakresie finansowania OZE z francuską firmą zarządzającą inwestycjami Eiffel Investment Group; w 2022 r. zawarł umowę kredytową typu project finance z konsorcjum banków ING Bank Śląski SA, Bank Polska Kasa Opieki SA oraz BNP Paribas Bank Polska SA na finansowanie kosztów budowy 140 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 134 MW.

Strategia rozwoju Projekt Solartechnik na lata 2023-2027 zakłada: dywersyfikację produktową i geograficzną, szeroki pipeline projektów, powołanie własnej spółki obrotu energią, sprzedaż projektów i jednocześnie działalność w formule samodzielnego wytwórcy energii elektrycznej z własnym portfelem elektrowni (IPP).

Na koniec III kwartału 2023 r. portfel projektów OZE na różnym etapie rozwoju zarządzanych przez Projekt Solartechnik wyniósł 5 GW. Łączna moc posiadanych warunków przyłączeniowych dla wszystkich rodzajów projektów to ok. 1,3 GW.

Źródło: PST

Fot. PST

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika