900 mln zł na poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

3 lipca 2024
900 mln zł na poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

Od 1 lipca 2024 r. instytucje publiczne znów mogą ubiegać się o środki inwestycyjne z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) – ruszyły nabory w programie FENX.01.01 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił nabory na dofinansowanie projektów poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii (OZE).

Dla kogo

W przypadku inwestycji w budynkach zabytkowych, do naboru mogą przystąpić państwowe jednostki budżetowe, szkoły wyższe, administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki organizacyjne, w tym szpitale i przychodnie. W przypadku budynków mieszanych i nie będących zabytkami o dotacje mogą ubiegać się tylko państwowe jednostki budżetowe.

Rodzaje inwestycji

Dotacje będą przyznawane na inwestycje dotyczące m.in. ocieplenia budynków, wykorzystania technologii odzysku ciepła, przyłączenia do sieci ciepłowniczej, instalacji OZE, wymiany oświetlenia na bardziej energooszczędne oraz modernizacji systemów wentylacji i klimatyzacji.

Wspierane będą także elementy niewynikające z audytów energetycznych, jeżeli projekty realizują szersze cele Europejskiego Zielonego Ładu, w tym unijnej strategii Fali Renowacji. Dotyczy to w szczególności rozwiązań przyczyniających się do zwiększenia powierzchni zielonych i rozwoju elektromobilności, np. punktów ładowania pojazdów elektrycznych.

Możliwy będzie też montaż urządzeń do magazynowania energii oraz infrastruktury związanej z dostępnością, w tym podjazdów dla osób niepełnosprawnych. W projekcie możliwe jest także sfinansowanie wydatków na podnoszenie społecznej świadomości ekologicznej.

Wysokość dofinansowania

Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze konkurencyjnym wynosi pół miliarda, a w trybie niekonkurencyjnym – 400 milionów zł. Wnioski można składać do 30.09.2024 r.

Terminy

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie do 30.09.2024 r.

Zasady przyznania dofinansowania

Wszystkie prace muszą zostać zrealizowane do końca 2029 roku. Obowiązująca wersja Szczegółowego opisu priorytetów programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 nie przewiduje minimalnej ani maksymalnej kwoty dofinansowania projektu dla działania FENX.01.01.

Warunkiem umożliwiającym złożenie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach niekonkurencyjnego sposobu wyboru jest zidentyfikowanie jednostki przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Źródło: NFOŚiGW