Agri-PV zasili Velux w energię odnawialną

7 czerwca 2024
Agri-PV zasili Velux w energię odnawialną

Wielkoskalowa farma fotowoltaiczna wybudowana dla Grupy VELUX w celu zaspokojenie jej zapotrzebowania na energię odnawialną została podłączona do lokalnej sieci energetycznej w Hiszpanii i zaczęła produkować czystą energię. Jest to  pierwszy projekt Agri-PV zbudowany w Hiszpanii przez globalną firmę BayWa r.e., w oparciu o umowę zakupu energii (PPA) z VELUX.

W listopadzie 2022 r. Grupa VELUX i BayWa r.e. ogłosiły zawarcie umowy PPA na budowę dwóch dużych farm fotowoltaicznych w południowej Hiszpanii: jednej w Gerenie, niedaleko Sewilli i drugiej w Alhendín, niedaleko Granady. Dla Grupy VELUX tego rodzaju umowa była jednym z ważniejszych punktów w działalności, zwłaszcza biorąc pod uwagę strategię firmy dążenia do niemal zeroemisyjnosci w zakresie 1 i 2.

Instalacja fotowoltaiczna w Alhendín składa się z ponad 85 000 modułów PV i produkuje 96,8 GWh energii elektrycznej rocznie, co odpowiada zużyciu energii elektrycznej przez 24 700 gospodarstw domowych.

Pionierska instalacja PV

Farma fotowoltaiczna Alhendín to przełomowa instalacja Agri-PV, łącząca wytwarzanie energii odnawialnej z działalnością rolniczą: około 10% powierzchni farmy zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić maszynom rolniczym przejazd między panelami fotowoltaicznymi. Dla BayWa r.e. jest to pierwszy tego rodzaju projekt zrealizowany w Hiszpanii.

Zwiększenie bioróżnorodności

„Solar Plant Symbiosis” to projekt rozwijany z hiszpańskimi uniwersytetami Universidad de Córdoba i Universidad Autónoma de Madrid, który ma na celu zwiększenie bioróżnorodności i wspieranie zaangażowania społeczności.

Program ten obejmuje:

– pilotażowy system Agri-PV i system zbierania wody deszczowej;

– sadzenie naturalnych mieszanek traw i gatunków dzikich kwiatów;

– tworzenie ostoi dzikiej przyrody, takich jak stawy dla płazów, poidła dla ptaków oraz budki lęgowe;

– wyznaczenie obszaru lęgowego w celu ochrony zagrożonego gatunku pustułki;

– poprawę siedlisk stepowych;

– monitorowanie i ocenę działań w celu stworzenia przewodnika po najlepszych praktykach, które mogą być powielane w innych projektach;

– działania społeczne w okolicy, takie jak warsztaty z lokalnymi grupami zainteresowań i wizyty edukacyjne w szkołach.

Działania wypracowane w ramach programu „Symbiosis Solar Plant” będą stopniowo wprowadzane w Alhendín. Przewidywany termin ich pełnej implementacji to wiosna 2025 roku.

Druga z farm fotowoltaicznych Gerena obecnie oczekuje na zatwierdzenie przez lokalne organy regulacyjne i ma zostać ukończona w 2025 roku. Zakładana moc parku PV Gerena wyniesie około 60 MWp.

Po wejściu projektów w fazę operacyjną, instalacje będą generować dla VELUX 167 GWh odnawialnej energii elektrycznej rocznie, co odpowiada zużyciu energii elektrycznej przez około 45 000 europejskich gospodarstw domowych. Około 80% energii elektrycznej produkowanej przez elektrownie będzie wytwarzane dzięki umowie PPA z firmą VELUX. Umowa PPA zmniejszy ślad węglowy Grupy VELUX z europejskich operacji i działań firmy w skali roku o około 40 000 ton CO2.

Źródło: BayWa r.e.

Fot. BayWa r.e.