Finansowanie projektów łączących rolnictwo z wytwarzaniem energii słonecznej

27 października 2023
Finansowanie projektów łączących rolnictwo z wytwarzaniem energii słonecznej

BayWa r.e., globalny deweloper projektów OZE, zdobył finansowanie w wysokości 6,5 mln euro z unijnego programu LIFE, które zostanie wykorzystane do opracowania sześciu projektów w pięciu krajach do 2027 r., łączących rolnictwo z wytwarzaniem energii słonecznej.

Każdy z sześciu projektów to pierwszy lub kolejny znaczący krok w rozwoju agrofotowoltaiki w tych krajach. Współpracując ściśle z przedstawicielami UE, właścicielami gruntów i lokalnymi społecznościami, BayWa r.e. dąży do rozwoju komercyjnej rentowności Agri-PV i wykazania jej korzyści jako skutecznej strategii adaptacji do zmian klimatu dla upraw owocowych i innych roślin w Europie.

Pionierzy Agri-PV

BayWa r.e. odegrała kluczową rolę w wykazaniu korzyści płynących z wykorzystania Agri-PV w sadownictwie. W ramach EU LIFE ADAPT-PV, trzy z nowych projektów: we Francji, Hiszpanii oraz Holandii, mają na celu zwiększenie odporności upraw sadowniczych na zmiany klimatyczne poprzez zapewnienie połączenia funkcji ochronnej upraw z generacją zielonej energii, a to wszystko w ramach innowacyjnego modelu finansowania.

W tym samym czasie trzy kolejne projekty: w Niemczech, Hiszpanii i Włoszech zbadają sposoby zwiększenia skali Agri-PV połączonej z uprawami rolnymi, takimi jak pszenica letnia i ozima lub soja, w ramach projektu EU LIFE LEAD-PV project. W czasach, gdy rośnie liczba ludności, a wraz z nią zapotrzebowanie na energię, pilnie potrzebne jest nowe spojrzenie na efektywność użytkowania gruntów. W ramach projektu EU LIFE LEAD-PV BayWa r.e. chce zademonstrować, w jaki sposób Agri-PV może wspierać rolników w ograniczaniu emisji CO2 podczas użytkowania gruntów.

Projekty te zapewnią dalszy rozwój Agri-PV. Hiszpański projekt będzie pierwszym w kraju łączącym uprawę migdałów oraz fotowoltaikę. Z kolei w Niemczech będzie to pierwszy projekt badający Agri-PV i tradycyjne uprawy na tak dużą skalę.

Dr. Stephan Schindele, Kierownik Produktu Agri-PV w BayWa r.e. komentuje: „Dzięki tym sześciu projektom realizowanym w pięciu krajach wprowadzamy na rynek innowacyjne aplikacje Agri-PV. Tylko wtedy, gdy sektory rolnictwa, środowiska i energii będą ze sobą współpracować, uda nam się skutecznie dostosować do zmian klimatu, jednocześnie minimalizując ślad węglowy w procesach rolniczych”.

We współpracy z programem EU LIFE

LIFE to unijny instrument finansowania działań na rzecz środowiska i klimatu, w ramach którego współfinansowane są projekty wspierające strategię Farm to Fork (czyli tzw. „od pola do stołu”, F2F). Polityka ta promuje zrównoważony system żywnościowy. Doświadczenie sektora prywatnego może być więc wykorzystane z korzyścią dla całej UE.

Sześć opisywanych powyżej projektów opiera się na głównym elemencie Farm to Fork – potrzebie gospodarki o obiegu zamkniętym. Wygenerują one istotne dane, które można wykorzystać do udoskonalenia przyszłych projektów Agri-PV, ostatecznie czyniąc je niezależnie opłacalnymi.

Bernd Decker, przedstawiciel Europejskiej Agencji ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska, ustanowionej przez Komisję Europejską, dodaje: „Dostosowanie się do zmian klimatycznych i łagodzenie ich skutków jest kluczowym wyzwaniem dla rolnictwa; dlatego innowacyjne inicjatywy, które optymalizują wykorzystanie gruntów i produkcję energii, są bardziej niż mile widziane. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z BayWa r.e., ponieważ dysponuje ona bogatą wiedzą na temat rolnictwa i energii, gromadzoną przez dziesięciolecia. Inicjatywa ta może potencjalnie rozwinąć nasze zrozumienie w wielu kluczowych obszarach środowiskowych. Redukcja odpadów z tworzyw sztucznych, efektywne wykorzystanie wody, zmniejszenie zależności od chemikaliów lub pestycydów, redukcja emisji CO2; lista jest długa. Wszystkie te czynniki mają kluczowe znaczenie w naszej reakcji na zmiany klimatyczne”.

Źródło: BayWa r.e.