Do 2027 roku liczba zatrudnionych w sektorze PV w Europie powinna się podwoić

13 października 2023
Do 2027 roku liczba zatrudnionych w sektorze PV w Europie powinna się podwoić

W niedawno opublikowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Energii Słonecznej (Solar Power Europe) raporcie dotyczącym zatrudnienia w branży fotowoltaicznej EU Solar Jobs Report wskazano, że liderem w tworzeniu nowych miejsc pracy jest Polska.

W minionym roku, w całej Europie, w sektorze PV zatrudnionych było aż 650 tys. osób. Przeważająca większość pracuje przy rozwoju projektów i montażu instalacji (542 406 osób), następnie w obsłudze instalacji, tzw. O&M oraz przy produkcji modułów. (wykres 1.)

Wykres 1. Źródło: EU Solar Jobs Report 2023, Solar Power Europe

Spośród 27 krajów wspólnoty europejskiej, obecnie najwięcej osób w sektorze fotowoltaicznym zatrudnia Polska (blisko 150 tysięcy), następnie Hiszpania i Niemcy (Wykres 2). Jednym z powodów tak wysokiej liczby zatrudnionych w Polsce jest realizacja ogromnej liczby małych projektów instalacji dachowych (mikroinstalacje prosumenckie), które wymagają relatywnie więcej personelu niż wielkoskalowe instalacje naziemne.

 

Wykres 2. Źródło: EU Solar Jobs Report 2023, Solar Power Europe (FTE – full-time jobs equivalent)

 

W raporcie przedstawiono również prognozy zatrudnienia na najbliższe lata. Do 2027 roku liczba zatrudnionych w sektorze fotowoltaicznym w Europie powinna się podwoić się do ponad 1,2 miliona pracowników. (wykres 3)

Wykres 3. Źródło: EU Solar Jobs Report 2023, Solar Power Europe (FTE – full-time jobs equivalent)

Największy wzrost będzie miał miejsce w Niemczech z ponad 210 tysiącami nowych miejsc pracy, następnie w Hiszpanii oraz w Polsce. (Wykres 4).

 

Wykres 4. Źródło: EU Solar Jobs Report 2023, Solar Power Europe (FTE – full-time jobs equivalent)

Ambitne cele rozwoju projektów odnawialnych źródeł energii w prawie wszystkich krajach w Europie prowadzą do rosnącego zapotrzebowania na pracowników w tym sektorze – a w szczególności w branży fotowoltaicznej, gdzie popyt na pracowników rośnie najszybciej. Dlatego też firmy stoją przed nie lada wyzwaniem, muszą nie tylko utrzymać swoją dotychczasową siłę roboczą, ale także ją zwiększyć – w tym samym czasie stojąc w obliczu nieukninionych zmian demograficznych. Obecnie widzimy największe zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w dziedzinie montażu oraz nadzoru i konserwacji projektów fotowoltaicznych. W tym przypadku korzystamy z tych samych puli talentów i pracowników z wykształceniem technicznym, co tradycyjni dostawcy energii, przemysł motoryzacyjny czy duże firmy IT. Dodatkowo niedobór pracowników w sektorze energii odnawialnej oznacza, że nie można zrealizować wystarczającej liczby projektów. W sytuacji, w której musimy jeszcze bardziej przyspieszyć rozwój OZE, aby osiągnąć nasze cele klimatyczne i zmniejszyć zależność od paliw kopalnych, brak wykwalifikowanych pracowników oznacza brak transformacji energetycznej. – komentuje Sandra Bozic, szefowa Działu HR na region EMEA w BayWa r.e.

Źródło: BayWa r.e

Fot. istockphoto