Działa największy alpejski system słoneczny w Szwajcarii

3 września 2022
Działa największy alpejski system słoneczny w Szwajcarii

W Szwajcarii zakończono budowę największej, alpejskiej elektrowni fotowoltaicznej. Elektrownia działa od końca sierpnia 2022 r. Alpejska elektrownia położona na wysokości 2500 m n.p.m. wyprodukuje około trzy razy więcej energii elektrycznej w miesiącach zimowych niż porównywalne systemy w innych miejscach tego kraju. Alpejski system słoneczny znajduje się na tamie Muttsee i wytwarza przyjazną dla klimatu energię elektryczną za pomocą około 5000 modułów fotowoltaicznych. AlpinSolar został zrealizowany we współpracy Axpo, IWB i Denner.

Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 2,2 MW będzie wytwarzała około 3,3 mln kWh energii elektrycznej rocznie. Alpejskie systemy słoneczne wytwarzają trzy razy więcej energii elektrycznej w miesiącach zimowych niż porównywalne systemy położone w innych obszarach tego kraju.

W miesiącach zimowych systemy PV zlokalizowane na nizinach są często pokryte mgłą – na wyższych wysokościach mgły jest znacznie mniej, a zatem więcej promieniowania słonecznego dociera do generatora PV. Dodatkowo współczynnik temperaturowy powoduje, że sprawność modułów jest wyższa w niższych temperaturach. I wreszcie, światło słoneczne odbija się od pokrywy śnieżnej, co prowadzi do wyższego uzysku energii elektrycznej.

Ściana zapory wyjątkowo dobrze nadaje się do budowy elektrowni fotowoltaicznej. Na obiekcie znajduje się bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna. Ściana zapory skierowana jest na południe, dzięki czemu posiada optymalne nasłonecznienie. Budowa pod względem logistycznym była dość złożona. Do samej tamy nie można dojechać drogą. Prowadzą do niej tunele. Są to jednak tunele konserwacyjne, które nie nadają się do transportu materiałów. Materiał był zatem gromadzony w poniżej, a następnie helikopterem transportowany w rejon tamy. Okno czasowe na te prace było bardzo krótkie – system musiał powstać w okresie alpejskiego lata. Instalacja fotowoltaiczna jest zamontowana na ścianie zapory pod kątem 65 lub 51 stopni – na tyle stromo, że śnieg może się zsunąć. Ze względu na duże ilości śniegu występujące zimą, zdecydowano się nie montować żadnych modułów w najniższej części ściany.

Wraz z pełnym uruchomieniem AlpinSolar rozpoczną się również prace naukowe prowadzone przez Instytut Śniegu i Lawin (SLF) oraz EPFL. Wartości empiryczne i dane o systemie będą gromadzone przez okres czterech lat. Będą one przydatne dla projektowania i budowy przyszłych systemów PV w regionie alpejskim. Badania obejmują m.in. zastosowanie różnych typy modułów fotowoltaicznych, porównywanie różnych kątów nachylenia modułów na zaporze oraz analizy danych dotyczących obciążenia wiatrem i śniegiem.

Stan prawny alpejskich systemów słonecznych jest trudny – są one nadal rzadkością. W Szwajcarii na dzień dzisiejszy nie ma podstaw prawnych do zatwierdzania projektów systemów PV poza strefami zabudowy. Od 1 lipca 2022 r. dokonano niewielkich liberalizacji związanych z nowelizacją rozporządzenia o planowaniu przestrzennym w zakresie budowy elewacji, zapór i ścian dźwiękoszczelnych. Budowa elektrowni fotowoltaicznych w każdym przypadku wymaga odpowiednich uzgodnień oraz pozwoleń budowlanych.

O Axpo: Axpo jest największym szwajcarskim producentem energii odnawialnej i międzynarodowym pionierem w handlu energią oraz marketingu energii słonecznej i wiatrowej. Ponad 5000 pracowników łączy doświadczenie i know-how z pasją do innowacji i wspólnym poszukiwaniem coraz lepszych rozwiązań. Axpo opiera się na innowacyjnych technologiach, aby sprostać stale zmieniającym się potrzebom swoich klientów w ponad 30 krajach w Europie, Ameryce Północnej i Azji.

Źródło: Axpo Holding AG

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika