EIT InnoEnergy pokieruje Europejskim Sojuszem Przemysłu Fotowoltaicznego

9 grudnia 2022
EIT InnoEnergy pokieruje Europejskim Sojuszem Przemysłu Fotowoltaicznego

Komisja Europejska i liderzy europejskiego sektora fotowoltaiki będą wspólnie pracować nad przyspieszeniem inwestycji i obniżeniem ryzyk w całym łańcuchu wartości PV. Celem jest zmniejszenie zależności europejskiego przemysłu fotowoltaicznego od pochodzących spoza Europy komponentów, produktów i technologii. Do 2025 roku Sojusz planuje zainwestować w rozwiązania odpowiadające 30 GW mocy produkcyjnych fotowoltaiki.

EIT InnoEnergy – europejski fundusz będący siłą napędową inwestycji w zrównoważoną energię, wspierany przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), organ Unii Europejskiej – został wyznaczony przez Komisję Europejską do pełnienia zadań Sekretariatu Europejskiego Sojuszu Przemysłu Fotowoltaicznego. Wraz z EIT InnoEnergy w komitecie sterującym Sojuszu zasiądą organizacje: SolarPower Europe i European Solar Manufacturing Council.

EIT InnoEnergy będzie wspierać realizację strategii UE w obszarze fotowoltaiki poprzez dalszy rozwój, obniżanie ryzyk oraz zwiększanie inwestycji w całym łańcuchu wartości sektora PV w Europie. Pozwoli to wzmocnić pozycję konkurencyjną przemysłu fotowoltaiki w kontekście gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na energię słoneczną w Europie i na całym świecie. Celem Sojuszu i Komisji Europejskiej jest osiągnięcie poziomu 30 GW mocy rocznie do 2025 roku, co przełoży się na dodatkowych 60 mld euro PKB i ponad 400 tys. nowych miejsc pracy (bezpośrednio i pośrednio) w Europie.

Wiele krajów poza Unią Europejską udziela ogromnego wsparcia branżom czystych technologii i przyciąga do siebie podmioty z Europy. UE musi wzmocnić swoje działania inwestycyjne i otoczenie regulacyjne, aby nasze moce produkcyjne w obszarze czystych technologii mogły rosnąć, tworzyć nowe miejsca pracy w Europie i być konkurencyjne w skali świata. Nowy Europejski Sojusz Przemysłu Fotowoltaicznego to kluczowa inicjatywa mająca na celu zmniejszenie zależności oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych technologii fotowoltaicznych w UE do 30 GW rocznie do 2025 roku w całym łańcuchu wartości – podkreślił podczas inauguracji Sojuszu Thierry Breton, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego.

Sojusz zrealizuje strategiczny plan składający się z siedmiu punktów i obejmujący kluczowe obszary inwestycji w moce produkcyjne PV w Europie. Priorytetem Sojuszu będzie wzmocnienie finansowania publicznego i prywatnego dla europejskich projektów z sektora PV. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu istniejących i nowych europejskich instrumentów finansowania, w szczególności bieżącej rundy Funduszu Innowacji, środków REPowerEU w ramach krajowych planów odbudowy oraz wkładu Europejskiego Banku Inwestycyjnego w zwiększanie mocy zainstalowanej czystych technologii w UE w kontekście REPowerEU.

Aktywność Sojuszu będą też nakierowana na zapewnienie stabilnych, równych warunków do rozwoju oraz wzmacnianie popytu na konkurencyjne, efektywne i zrównoważone produkty i systemy PV. Sojusz będzie działał na rzecz szybkiego wdrożenia wymogów ekologicznego projektowania systemów i produktów PV oraz w zakresie zamówień publicznych. Ważnym wyzwaniem będzie też odpowiedź na rosnący popyt na kompetencje w nowej branży poprzez uruchomienie Europejskiej Akademii Sojuszu Przemysłu Fotowoltaicznego.

Przewodząc realizacji projektu, EIT InnoEnergy wykorzysta swoje szerokie doświadczenie w zarządzaniu Europejskim Sojuszem Baterii (EBA). Po wdrożeniu EBA w 2017 roku, EIT InnoEnergy stworzył plan rozwoju przemysłowego łańcucha wartości, łącząc ludzi i zasoby wymagane do przyspieszenia wzrostu i skalowania.

Jesteśmy zaszczyceni przyznaniem nam wiodącej roli w rozwoju Europejskiego Sojuszu Przemysłu Fotowoltaicznego. Tak jak w przypadku sektora baterii, dla którego działamy w ramach EBA, chcemy wzmocnić sektor fotowoltaiki poprzez budowę łańcucha wartości oraz sieci partnerów. Chcemy przyśpieszyć rozwój projektów w całym łańcuchu wartości sektora PV z korzyścią do obywateli UE – stwierdził Diego Pavia, dyrektor generalny EIT InnoEnergy.

Jako Sekretariat Sojuszu, EIT InnoEnergy będzie ułatwiać współpracę biznesową i przemysłową w całym łańcuchu wartości sektora PV, kierować wdrażaniem strategicznego planu działań przemysłowych, zarządzać relacjami z członkami, zbierać i rozpowszechniać informacje o rynku, zarządzać komunikacją oraz prowadzić platformę biznesową i inwestycyjną Sojuszu.

Jako kluczowi interesariusze branżowi, SolarPower Europe i European Solar Manufacturing Council dołączą do EIT InnoEnergy w komitecie sterującym Sojuszu. Członkowie komitetu sterującego będą wspólnie nadzorować realizację prac Sojuszu oraz organizację Europejskiego Forum Fotowoltaiki – ważnego wydarzenia, będącego corocznym forum dyskusji na wysokim szczeblu politycznym.

Źródło: EIT InnoEnergy

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika