Fotowoltaika w czerwcowej aukcji dla OZE

5 lipca 2017
Fotowoltaika w czerwcowej aukcji dla OZE

W dniach 29 i 30 czerwca br. odbyły się dwie aukcje na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnych źródeł energii – oznaczone jako „Aukcja Zwykła Nr AZ/1/2017” oraz „Aukcja Zwykła Nr AZ/2/2017”.

W pierwszej aukcji oznaczonej jako „Aukcja Zwykła Nr AZ/1/2017”, w której mogli wziąć udział inwestorzy planujący budowę elektrowni fotowoltaicznych, wiatrowych oraz wodnych o mocy do 1 MW wysłano 489 ofert.

Za skutecznie złożone uznano 472 oferty. Ostatecznie 352 oferty wygrały aukcję, podczas której sprzedano 99,91 proc. ilości oraz 80,63 proc. wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży. Minimalna cena po jakiej energia została sprzedana to 195,00 zł/MWh, a maksymalna – 398,87 zł/MWh.

Szczegółowe dane dotyczące rozstrzygnięcia pierwszej aukcji:

Informacja Prezesa URE nr 41/2017 z dnia 4 lipca 2017 r.

Druga aukcja oznaczona jako  „Aukcja Zwykła Nr AZ/2/2017” dotyczyła istniejących elektrowni wodnych.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika