GoodWe zmienia wizerunek, podkreślając rolę inteligentnych technologii w transformacji energetycznej

12 stycznia 2022
GoodWe zmienia wizerunek, podkreślając rolę inteligentnych technologii w transformacji energetycznej

GoodWe zmienia wizerunek swojej marki zgodnie z ewolucją globalnej przestrzeni energetycznej, stawiając przede wszystkim na współpracę i cyfryzację. U podstaw nowej tożsamości marki leży zaangażowanie producenta w wykorzystanie nowoczesnych technologii w celu stymulowania globalnej transformacji energetycznej i zapewnienia bardziej zrównoważonej przyszłości dla przyszłych pokoleń.

GoodWe uznaje innowacje technologiczne za kluczowy filar marki, dlatego też zarówno nowe logo, jak i towarzyszący mu slogan „Innowator w dziedzinie Inteligentnej Energii” (ang. Smart Energy Innovator) zostały odpowiednio odmienione, aby podkreślić tę zaawansowaną technologicznie tożsamość. Nowe logo zostało oficjalnie zaprezentowane w dniach 7-8 stycznia 2022 r. Od tego momentu projekty nowych produktów będą opatrywane nowym logo, podkreślając innowacyjną tożsamość marki.

Jako innowator w dziedzinie inteligentnej energii, GoodWe zobowiązuje się do wprowadzania innowacji o zerowej emisji dwutlenku węgla, a łączność cyfrowa staje się kluczowym elementem jej wizji przyszłości nowej energii. Firma postawiła sobie za cel dostarczanie kompleksowych i zintegrowanych rozwiązań w zakresie nowej energii cyfrowej. Poczyniła znaczące inwestycje w  badania i rozwój produktów i systemów, które działają w sposób inteligentny i wydajny oraz są w stanie skutecznie zwiększyć produktywność, bezpieczeństwo, zapewniając jednocześnie maksymalną redukcję kosztów i zrównoważony rozwój systemów energetycznych.

Współpraca i wymiana to również kluczowe wartości GoodWe, dlatego jednym z celów marki jest tworzenie zrównoważonych społeczności energetycznych, które będą w stanie zaoferować wartość dodaną wszystkim kluczowym interesariuszom, a tym samym zbudować zrównoważoną przyszłość dla planety, ludzkości i przyszłych pokoleń.

Prezes i założyciel GoodWe, Daniel Huang, podkreślił, że: „GoodWe jest zdeterminowane, aby stać się główną siłą napędową globalnej transformacji energetycznej i globalnych działań na rzecz zrównoważonej przyszłości”. Tej misji towarzyszy wizja nadrzędna firmy, jaką jest napędzanie globalnej inteligentnej transformacji energetycznej.

8 stycznia 2022 r. GoodWe przeprowadziło wyjątkową ceremonię otwarcia swojej nowej siedziby w strefie zaawansowanych technologii Suzhou w prowincji Jiangsu. Biuro, które mieści się na 20 kondygnacjach naziemnych i 3 podziemnych, to duża inwestycja, która wyznacza kierunek rozwoju zaawansowanych technologii, a także staje się domem dla laboratorium badawczo-rozwojowego spółki, w którym prowadzone będą badania nad wybranymi produktami i technologiami z dziedziny fotowoltaiki.

Zmiana wizerunku GoodWe zapewnia bardziej estetyczny i nowoczesny wygląd, który zbiega się z chęcią wsparcia klientów w przejściu na produkty i systemy energetyczne oparte na czystej energii, bardziej zoptymalizowane i zapewniające wysoką wydajność. Firma postrzega inteligentne technologie jako podstawowe narzędzie globalnej transformacji energetycznej i angażuje się w opracowywanie nowoczesnych i wydajnych rozwiązań energetycznych, które zaspokoją potrzeby energetyczne w przyszłości i dzięki którym możliwe będzie osiągnięcie globalnych celów w zakresie zeroemisyjności.