Imponujący sukces z najlepszą wydajnością w historii

19 marca 2020
Imponujący sukces z najlepszą wydajnością w historii

Od początku marca br. dostępne są wyniki „Przeglądu akumulatorów 2020” przeprowadzonego w berlińskiej Wyższej Szkole Techniki i Gospodarki.

Falownik hybrydowy Fronius Symo GEN24 10.0 Plus oraz akumulator BYD Battery-Box H11.5 zachwyciły w obu referencyjnych badaniach i zajęły 1 i 2 miejsce.

Niezależne organy badawcze przetestowały wydajność 21 domowych systemów magazynowania energii i przeanalizowały współpracę falowników fotowoltaicznych z akumulatorami. Testowane urządzenia pochodziły od 14 różnych producentów uczestniczących w Przeglądzie. Badania podkreślają, jak ważna jest wydajność energetyczna akumulatorów fotowoltaicznych i stwierdzają: „Jeden z przetestowanych systemów wykazał się bardzo niską wydajnością. Zanotowano stratę prawie 1100 kilowatogodzin wskutek wysokich strat w procesie przekształcania energii. To o 600 kilowatogodzin więcej niż w przypadku zwycięzcy testu, produktu firmy Fronius”.

W ramach badania oceniono łączną wydajność, używając wskaźnika System Performance Index, w skrócie SPI. Do oceny wzięto pod uwagę dwa przypadki referencyjne: System referencyjny złożony z instalacji PV o mocy 10 kWp z pompą ciepła i samochodem elektrycznym, pobierający 5010 kWh, co jest średnią roczną wartością zużycia dla przeciętnego gospodarstwa domowego. W drugim przypadku referencyjnym, o mniejszej mocy, przeanalizowano SPI dla instalacji PV o mocy 5 kWp i jednakowym zużyciu energii, jak w scenariuszu 10 kWp.

W kategorii 10 kWp połączenie falownika hybrydowego Fronius GEN24 10.0 Plus z urządzeniem BYD Battery-Box H11.5 osiągnęło dotychczas niespotykaną wartość SPI 94%. Zdobyło ono 1. miejsce jako jedyne połączenie w klasie wydajności energetycznej A i zostawiło inne systemy daleko z tyłu. Ten duet znakomicie poradził sobie także w klasie 5 kWp i, uzyskując 92,3%, stanął zaraz za zwycięzcą na drugim stopniu podium. W tej kategorii tylko te dwa zestawy osiągnęły klasę wydajności energetycznej A.

 

 

Najwyższy współczynnik transformacji

Wybitnie dobre wartości wykazało połączenie Fronius-BYD w przypadku zbadanych ścieżek konwersji energii. Opisują one współczynnik konwersji wyprodukowanej energii fotowoltaicznej do odbiorników, akumulatora, z akumulatora do odbiorników lub z sieci do akumulatora. Tutaj falownik hybrydowy GEN24 Plus pokazuje jeden ze swoich mocnych punktów — zintegrowaną technologię Multi Flow. Umożliwia ona nie tylko jednoczesny przepływ energii we wszystkich kierunkach, ale także magazynowanie energii ze strony AC, ze strony DC oraz jednocześnie ze strony AC i DC. W porównaniu z innymi systemami falownik Fronius GEN24 Plus osiągnął w testach najwyższy współczynnik sprawności dla wszystkich przepływów energii.

Fronius GEN24 Plus kompatybilny z nowym BYD Battery-Box Premium HVS/HVM

Nowy falownik hybrydowy GEN24 Plus będzie dostępny od czerwca 2020 r.1 zarówno w formie trójfazowego Symo GEN24 Plus w klasach mocy 6–10 kW, jak i jednofazowego Primo GEN24 Plus w klasach mocy 3–6 kW. Jest to unikatowe, uniwersalne rozwiązanie typu All-in-One, służące do wydajnego zasilania energią słoneczną na potrzeby własne, a dzięki zintegrowanym opcjom zasilania awaryjnego zapewnia maksymalną niezależność. W wersji dostarczonej na „Przegląd akumulatorów 2020” przetestowano go z wówczas dostępnym jeszcze akumulatorem BYD Battery-Box H11.5. Od momentu udostępnienia na rynku nowego i ulepszonego BYD Battery-Box Premium HVS i HVM, GEN24 Plus jest kompatybilny wyłącznie z nim.

Więcej informacji na temat badań: www.stromspeicher-inspektion.de

[1] W zależności od dostępności w danym kraju

Zaprenumeruj Magzyn Fotowoltaika