Jedna z największych umów PPA zawartych na polskim rynku energii słonecznej

20 stycznia 2022
Jedna z największych umów PPA zawartych na polskim rynku energii słonecznej

Axpo umacnia swoją rolę wiodącego odbiorcy energii ze źródeł odnawialnych w Polsce. Polski oddział podpisał kontrakt PPA na zakup energii z elektrowni słonecznych należących do Grupy R.Power, jednego z najszybciej rozwijających się producentów energii słonecznej w Europie.

Kontrakt obejmuje odbiór energii z elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej blisko 300 MWp, które obecnie budowane są w całej Polsce. Szacowana moc poszczególnych elektrowni wynosi od 0,3 MWp do 30 MWp. Ich uruchamianie będzie następowało stopniowo i potrwa do połowy 2023 roku. Operatorem O&M będzie spółka Nomad Electric Services, która zadba o produktywność farm, utrzymanie ruchu i serwis.

W ramach transakcji pomiędzy Axpo Polska a R.Power stworzono indywidualne rozwiązanie, zapewniające rentowność przedsięwzięcia. Axpo Polska odkupi 100% energii wytworzonej przez elektrownie fotowoltaiczne w latach 2022-2026 i będzie pełnić funkcję podmiotu bilansującego. R.Power skorzysta również z instrumentów zabezpieczających ceny, co gwarantuje możliwość otrzymania finansowania bankowego dla tych projektów.

Negocjacje wspierały kancelarie Wolf Theiss Polska i Clifford Chance Warszawa.

Do tej pory spółka Axpo Polska zawierała głównie kontrakty z producentami energii z wiatru, które obecnie tworzą portfel o łącznej mocy zainstalowanej blisko 1,5 GW. Transakcja z R.Power dodatkowo wzmacnia rolę Axpo jako jednego z czołowych odbiorców energii ze źródeł odnawialnych w Polsce.

Umowa podpisana pomiędzy Axpo i R.Power jest jedną z największych umów PPA zawartych na polskim rynku energii słonecznej i pokazuje, że Axpo utrzymuje rolę wiodącego partnera biznesowego dla sektora OZE w kraju. Będziemy kontynuować współpracę z Grupą R.Power przy innych projektach fotowoltaicznych, które przyspieszą polską transformację energetyczną – skomentował Paweł Wierzbicki, Head Origination i Członek Zarządu Axpo Polska.

Doceniamy elastyczność i proaktywne podejście Axpo. Budowanie silnych relacji z wiarygodnymi partnerami, którzy są obecni na arenie międzynarodowej, takimi jak Axpo, jest naszym priorytetem. Pozwoli to na zwiększenie skali działalności Grupy R.Power oraz zapewnieni komercjalizację i bankowalność naszym nowym projektom fotowoltaicznym zarówno w Polsce, jak i za granicą, gdyż nasze portfolio na europejskich rynkach się powiększa – dodał Tomasz Sęk, Członek Zarządu R.Power.

Axpo jest obecne na polskim rynku od 20 lat. Klienci w Polsce mogą skorzystać z szytych na miarę umów PPA, a także rozwiązań w zakresie dostaw energii elektrycznej i gazu w oparciu o ustrukturyzowane kontrakty długoterminowe. W ciągu ostatnich sześciu lat Axpo rozszerzyło również swoje portfolio klientów o małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) i obecnie świadczy usługi dla 15 000 tych firm w kraju.

Fot. R.Power

Źródło: Axpo

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika