Koniec naboru wniosków w programie Mój Prąd 3.0

7 października 2021
Koniec naboru wniosków w programie Mój Prąd  3.0

W dniu 06.10.2021 r. o godzinie 14:05 został zamknięty nabór wniosków o dofinansowanie z powodu wyczerpania budżetu programu.

Wpłynęło  178 005 wniosków w GWD co wyczerpuje pule budżetu trzeciego naboru programu Mój Prąd wynosząca 534 mln zł.

Jak informuje NFOŚiGW regulamin programu priorytetowego Mój Prąd na lata 2021 – 2023 przewiduje zatrzymanie naboru wniosków w przypadku wyczerpania budżetu programu przed terminem zakończenia naboru wskazanym w ogłoszeniu o tymże naborze.

Platforma GWD została  zamknięta i nie będzie możliwości złożenia nowych wniosków.

Źródło: NFOŚiGW