Koniunktura branży PV niewrażliwa na wrześniowe zaburzenia na rynkach energetycznych

14 października 2021
Koniunktura branży PV niewrażliwa na wrześniowe zaburzenia na rynkach energetycznych

Wrzesień 2021 r., pomimo niespotykanego wcześniej skokowego wzrostu cen energii, był miesiącem powolnego spadku indeksów fotowoltaicznych nie tylko na polskim, ale i globalnym rynku.

Indeks koniunktury krajowej branży fotowoltaicznej IEO_PV, notował powolny spadek, który na koniec miesiąca wyniósł 5,6% mniej niż miesiąc wcześniej w sierpniu br. Porównując jego wartość po 3 kwartale względem początku roku, nastąpił również spadek o 16,5%. We wrześniu zmiany kapitalizacji spółek wchodzących w skład indeksu były niewielkie, wahania oscylowały w okolicach kilku procent na plus jak i minus.

Patrząc globalnie, indeks MAC końcem czerwca br. bardzo zbliżył się do poziomu indeksu polskiej branży fotowoltaicznej. Od tego czasu aż do września obecnie przedstawia podobny poziom zmian z niewielkimi odchyleniami, natomiast nadal jego wartość jest nieco niższa niż indeksu IEO_PV. We wrześniu wartość indeksu MAC spadła o 6,6% w stosunku do miesiąca poprzedniego, natomiast po 3 kwartale 2021 roku spadek ten wynosi już niecałe 24%. Spadek globalnego trendu może wynikać ze wzrost cen surowców. Od początku sierpnia ceny krzemu wzrosły o około 300%, po tym jak jedna z głównych prowincji będąca producentem wprowadziła ograniczenia produkcyjne ze względu na zmniejszone dostawy energii. Porównanie indeksu IEO_PV na tle indeksów MAC i WIG energia, na tle całego roku, przedstawiono na powyższym wykresie.

Bazowy indeks giełdowy WIG-Energia w skład którego wchodzą największe firmy energetyczne, jak i cześć spółek zajmujących się zieloną energią od połowy lipca zaczął wzrastać i wzrastał do połowy września. Natomiast na koniec miesiąca września w porównaniu do sierpnia (m/m) wartość jego obniżyła się o 7,3%. WIG-Energia po 3 kwartale wzrósł o 25,6% w stosunku do początku roku 2021. We wrześniu spółki fotowoltaiczne wchodzące w skład indeksu IEO_PV, odnotowały niewielkie zmiany wartości w porównaniu do sierpnia (m/m). Zmiany te oscylowały głównie w granicach kilku procent. Największy wzrost 14,7% zaliczyła spółka Novavis, następnie tylko 4% Grodno i trzecią spółką, której wartość wzrosła na przestrzeni ostatniego miesiąca jest 01Cyberaton (2,4%). Indeksy pozostałych 4 spółek „zaliczyły” niewielkie straty (m/m). SunEX zanotowała jedne z mniejszych spadków wartości w porównaniu z miesiącem poprzednim 2,9%.

Spadek wartości na poziomie 8,3% zanotowała spółka Photon Energy. Konsorcjum Photon Energy i RenCraft zrealizowało zlecenie od koszalińskiego przedsiębiorstwa wodociągowego na wybudowanie elektrowni PV o mocy 0,85 MW, która została w całości sfinansowana przez klienta. Spółka zależna Photon Energy Engineering Australia zrealizowała pierwszy w swoim portfelu hybrydowy projekt polegający na budowie farmy PV pracującej razem z bateryjnym magazynem energii. Inwestycja ta została zrealizowana na wyspie położonej miedzy Australią a Nową Zelandią. Podobną stratę 8,2% (m/m) „zaliczył” Columbus Energy, który przejął kolejne duże projekty o mocy 60 MW i 30 MW, oraz przejął 100% udziałów spółki realizującej projekt farmy PV o mocy 14 MW. Najmniejszy miesięczny spadek (1%) zanotował ML System, który oprócz swojej głównej działalności, jaką jest produkcją modułów i pilotażem w produkcji ogniw chce jeszcze w tym roku uruchomić produkcję szyb z powłoką kwantową Quantum Glass. Na rynek komercyjny wprowadzić ten produkt ma pomóc producent szyb koncern Pilkington.

Rynek farm fotowoltaicznych w Polsce zaczął się bardzo rozrastać i coraz więcej firm próbuje swoich sił w tym właśnie sektorze. Firmami z indeksu IEO_PV, które mają w swoim portfelu własne farmy PV i budują kolejno są: Columbus Energy, Photon Energy, 01Cyberaton, Novavis. Przyczyną tego rozwoju są aukcje OZE ogłaszane przez prezesa URE, które niewykluczone, że jeszcze w tym roku się odbędą, jako aukcje dodatkowe (po aukcjach czerwcowych) – Informację o prowadzonych rozmowach z prezesem URE potwierdził podczas konferencji branżowej wiceminister klimatu i środowiska oraz pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska. Dzięki wygranym w aukcjach OZE wytwórca ma gwarancję sprzedaży energii elektrycznej po stałej cenie przez 15 lat.

Więcej informacji wraz z prognozą rozwoju fotowoltaiki w Polsce w tym farm PV do 2025 roku znajduje się w corocznym raporcie „Rynek fotowoltaiki w Polsce”, który od maja jest dostępny na stronie IEO.