Koniunktura branży PV – sierpień 2021

10 sierpnia 2021
Koniunktura branży PV – sierpień 2021

W lipcu Indeks koniunktury branży fotowoltaicznej IEO PV, pomimo niewielkiego spadku na koniec miesiąca, kształtował się na stabilnym poziomie. Wartość indeksu IEO PV spadł o zaledwie 0,7% w stosunku do czerwca, wyhamowując silny trend spadkowy z okresu od połowy kwietnia do połowy czerwca. W porównaniu z początkiem roku 2021 r. łączny spadek wartości indeksu wynosi 11,7%. Stabilizacja mogła wynikać z rozpoczęcia naboru do programu Mój Prąd 3.0, który zaczął się z początkiem miesiąca oraz poselskim projektem zmian w ustawie o OZE w zakresie rozliczenia prosumentów bez opustu (1:1) dla energii czynnej, z ponoszeniem kosztów dystrybucji (w połowie miesiąca wystąpiło nagłe i krótkotrwałe odbicie w postaci „piku” o wartości 10%).

Patrząc globalnie, indeks polskiej branży fotowoltaicznej w lipcu utrzymał się na podobnym poziomie co w końcówce czerwca, w przeciwieństwie do poziomu globalnego indeksu MAC dla światowej branży fotowoltaicznej. Indeks MAC po tendencji wzrostowej w maju i czerwcu, gdzie bardzo mocno zbliżył się do poziomu indeksu IEO_PV, zaczął w lipcu spadać. Wartość tego indeksu zmalała o 4,1% w stosunku do początku miesiąca, przy zauważalnych fluktuacjach wartości. Pomimo sporych wzrostów w czerwcu pięciu największych spółek fotowoltaicznych w USA wchodzących w skąd indeksu MAC, nie udało się utrzymać tego trendu w lipcu. Wynikać to może z faktu, że obecnie globalna branża PV wciąż stoi przed wieloma wyzwaniami w tym rosnącymi kosztami sprzętu, niedoborami dostaw i siły roboczej oraz ograniczeniami w dostawach chińskich produktów polikrzemowych. W USA branża PV czeka na ostateczny kształt szeroko zakrojonego pakietu infrastrukturalnego Joe Bidena (dyskusje ciągle trwają w Kongresie), który ma zapewnić odejście od paliw kopalnych i stworzyć miliony dobrze płatnych związkowych miejsc pracy poprzez pobudzenie przemysłu czystej energii.

Względną stabilizację w lipcu indeksu IEO_PV na tle indeksów MAC i WIG energia, na tle całego roku, pokazano na wykresie powyżej.

Bazowy indeks giełdowy WIG-Energia w skład którego wchodzą największe firmy energetyczne, po wzroście do poziomu ponad 40% w czerwcu względem początku roku, zaczął spadać do połowy lipca. W tym momencie wartość jego była na poziomie 14,9% wartości z początku roku, a spadek przez około 1,5 miesiąca wyniósł 26%. Po tym okresie nastąpił niewielkie wzrost i kolejny spadek. Na zachowanie indeksu WIG-Energia miało wpływ ogłoszenie przez Komisję Europejską pakietu klimatycznego „Fit-for-55”. Finalnie wartość indeksu w lipcu spadła 4,4%. Zmiany regulacyjne i programy wsparcia wprowadzane stopniowo i przy pewnych kontrowersjach zarówno w USA jak i w UE wpływają na „falowanie” wartości indeksów.

W czerwcu spółki fotowoltaiczne wchodzących w skład indeksu IEO_PV, pomimo rozpoczęcia naboru do nowej edycji programu Mój Prąd (3.0) zaliczyły spadek wartości (jak cały indeks) w porównaniu do miesiąca ubiegłego (m/m). Największą stratę 27% zaliczyła spółka 01Cyberaton, następnie Novavis 15%, Sunex 11% i Grodno 8%. Na podobny poziomie z bardzo niewielkimi stratami względem czerwca znajdują się Columbus Energy, tylko 1,3 %, ML System 2,1% i Photon Energy 2,6%. Columbus Energy po ciężkim dla siebie i całej branży pierwszym półroczu liczy na poprawę sytuacji w drugiej połowie roku. Podtrzymuje również swój cel przeniesienia notowań z NewConnect na rynek główny GPW do pierwszej połowy 2022 roku. Photon Energy pozyskał 35 mln zł w ramach oferty sprzedaży 5 mln istniejących akcji spółki. Spółka zamierza wykorzystać wpływy z oferty na rozwój działalności w ramach opublikowanej niedawno strategii rozwoju na lata 2021-2024. Przychody spółki Grodno w lipcu były o 54% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i o 59% wyższe w pierwszych czterech miesiącach 2021 roku niż rok wcześniej. Duże znaczenie w tym wzroście i sprzedaży odegrał segment OZE. Natomiast spółka Novavis S.A. poinformowała końcem miesiąca, że zostało podpisane połączenie Voolt S.A. ze spółkami zależnymi – Voolt Sp. z o.o., Chata Sp. z.o.o. i SPV Energia Sp. z o.o.

Finansowanie poprzez giełdę przyciąga wciąż nowe spółki z sektora OZE. Końcem kwietnia na parkiecie NewConnect zadebiutowała spółka Stilo Energy S.A. zajmująca się instalacjami PV dla prosumentów indywidualnych i biznesowych. Kolejną dużą firmą debiutującą na głównym parkiecie GPW (19 lipca) jest spółka Onde S.A.. Spółka ta jest jedną z największych krajowych dostawców usług z zakresu wykonawstwa odnawialnych źródeł energii. Jest częścią grupy kapitałowej Erbud S.A. prowadzącą działalność w segmencie budownictwa dla odnawialnych źródeł energii – głównie w obszarze farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych ale także w branży budownictwa drogowo-inżynieryjnego. Bardzo blisko debiutu również na parkiecie NewConnect jest też firma OZE-Biomar zajmująca się instalacjami PV i oferująca możliwość bilansowania nadwyżek energii produkowanej przez prosumentów w stosunku 1:1.

Rynek farm fotowoltaicznych w Polsce zaczął się bardzo rozrastać i coraz więcej firm próbuje swoich sił w tym sektorze. Firmami z indeksu IEO_PV, które mają w swoim portfelu własne farmy PV i budują kolejna są: Columbus Energy, Photon Energy, 01Cyberaton, Novavis. Przyczyną tego były na pewno ogłaszane kolejne aukcje przez prezesa URE, dzięki którym wytwórca ma gwarancję sprzedaży energii elektrycznej po stałej (wygranej w aukcji) cenie przez 15 lat. Więcej informacji i szczegółów dotyczących rynku fotowoltaiki w Polsce w tym farm PV znajduje się w corocznym raporcie „Rynek fotowoltaiki w Polsce”, który został opublikowany w maju i jest dostępny na stronie instytutu.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika