Kontrakt na utrzymanie i obsługę farm fotowoltaicznych w Polsce

30 listopada 2023
Kontrakt na utrzymanie i obsługę farm fotowoltaicznych w Polsce

Photon Energy Operations, spółka zależna Photon Energy, podpisała umowę ze szwedzkim deweloperem odnawialnych źródeł energii – OX2 na pełną obsługę techniczną (usługi Operations & Maintenance) dwóch elektrowni fotowoltaicznych w Polsce o łącznej mocy zainstalowanej 100,19 MWp.

Jesteśmy dumni, że udało nam się zdobyć zaufanie firmy OX2, która jest wiodącym europejskim graczem w branży odnawialnych źródeł energii. Jest to dla nas zarówno poważne zobowiązanie, jak również świadectwo docenienia naszego podejścia do eksploatacji elektrowni fotowoltaicznych. Będąc niezależnym dostawcą usług technicznego utrzymania (Operations & Maintenance) instalacji PV, staramy się zapewniać naszym klientom najlepsze rozwiązania przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczeń dedykowanego zespołu technicznego. Czujemy się zobowiązani do zapewnienia, że elektrownie Rutki i Góra będą osiągały parametry czasu pracy i wydajność na najwyższym poziomie – powiedział Georg Hotar, CEO Photon Energy Group.

Elektrownie fotowoltaiczne znajdują się w gminach Rutki i Góra w powiecie opolskim. Umowa została zawarta na wstępny okres dwóch lat.

 

 

Umowa z OX2 jest dużym osiągnięciem na konkurencyjnym polskim rynku PV i wpisuje się w cel spółki, jakim jest osiągnięcie na koniec 2024 r. wolumenu instalacji PV dla których świadczone są usługi O&M na poziomie do 1 GWp.

Linia biznesowa Photon Energy Operations & Maintenance ma obecnie zakontraktowane usługi dla ponad 650 MWp mocy fotowoltaicznych na kluczowych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i Australii, i do końca roku oczekuje zawarcia kolejnych umów będących na etapie negocjacji.

Źródło: Photon Energy

Fot. Photon Energy, elektrownia w Rumunii